Publication detail

Behavioral Models of Current Conveyor of Second Generation with Advanced Controllable Inter-Terminal Relations

ŠOTNER, R. JEŘÁBEK, J. KARTCI, A. HERENCSÁR, N. PROKOP, R. PETRŽELA, J. VRBA, K.

Original Title

Behavioral Models of Current Conveyor of Second Generation with Advanced Controllable Inter-Terminal Relations

Czech Title

Behaviorální model proudového konvejoru druhé generace s pokročilými a řiditelnými meziterminálovými relacemi

English Title

Behavioral Models of Current Conveyor of Second Generation with Advanced Controllable Inter-Terminal Relations

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

This paper introduces behavioral model of advanced type of current conveyor with extended controllable inter-terminal features. This type of active device offers three independent current input terminals (X), all with adjustable input resistance RX where currents from all X terminals are weighted in independent branches by electronically adjustable current gains (B) and summed in the output node. Voltage inter-terminal relations are advanced because of controllable voltage difference of two pairs of input voltages. This advanced active device offers interesting features for future applications in analog signal processing. The functionality of the model was verified by PSpice simulations.

Czech abstract

Tento článek představuje behaviorální model pokročilého typu proudového konvejoru s rozšířenými a řiditelnými meziterminálovými vlastnostmi. Tento typ aktivního prvku nabízí tři nezávislé proudové vstupní terminály (X), všechny s nastavitelným vstupním odporem RX, kde proudy ze všech vstupů X jsou váženy v nezávislých větvích elektronicky nastavitelnými proudovými zisky (B) a sečteny na výstupním uzlu. Pokročilé meziterminálové relace umožnují i řiditelnou napěťovou diferenci dvou párů vstupních napětí. Toto pokročilé aktivní zařízení nabízí zajímavé vlastnosti pro budoucí aplikace v analogovém zpracování signálů. Funkčnost modelu byla ověřena simulacemi v PSpice.

English abstract

This paper introduces behavioral model of advanced type of current conveyor with extended controllable inter-terminal features. This type of active device offers three independent current input terminals (X), all with adjustable input resistance RX where currents from all X terminals are weighted in independent branches by electronically adjustable current gains (B) and summed in the output node. Voltage inter-terminal relations are advanced because of controllable voltage difference of two pairs of input voltages. This advanced active device offers interesting features for future applications in analog signal processing. The functionality of the model was verified by PSpice simulations.

Keywords

Advanced features, electronic control, current conveyor, current gain control, intrinsic resistance control, inter-terminal transfers, voltage gain control.

RIV year

2015

Released

09.07.2015

Location

Prague, Czech Republic

ISBN

978-1-4799-8497-8

Book

Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2015)

Pages from

360

Pages to

365

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT115235,
  author="Roman {Šotner} and Jan {Jeřábek} and Aslihan {Kartci} and Norbert {Herencsár} and Roman {Prokop} and Jiří {Petržela} and Kamil {Vrba}",
  title="Behavioral Models of Current Conveyor of Second Generation with Advanced Controllable Inter-Terminal Relations",
  annote="This paper introduces behavioral model of advanced type of current conveyor with extended controllable inter-terminal features. This type of active device offers three independent current input terminals (X), all with adjustable input resistance RX where currents from all X terminals are weighted in independent branches by electronically adjustable current gains (B) and summed in the output node. Voltage inter-terminal relations are advanced because of controllable voltage difference of two pairs of input voltages. This advanced active device offers interesting features for future applications in analog signal processing. The functionality of the model was verified by PSpice simulations.",
  booktitle="Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2015)",
  chapter="115235",
  howpublished="online",
  year="2015",
  month="july",
  pages="360--365",
  type="conference paper"
}