Publication detail

Probabilistic reliability analysis of dynamic behavior of human driver

HAVLÍKOVÁ, M. ŠEDIVÁ, S. JIRGL, M. BRADÁČ, Z.

Original Title

Probabilistic reliability analysis of dynamic behavior of human driver

Czech Title

Pravěpodobnostní analýza spolehlivosti dynamického chavání lidského řidiče

English Title

Probabilistic reliability analysis of dynamic behavior of human driver

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The aim of this work was to develop a methodology for measuring and evaluation of dynamic behavior of the driver, to determine the differences between the behavior of unwearied and fatigued driver and to propose a development of a mechanism for continuous detection of dangerous situations, like going out of the traffic line. The most suitable characteristics for fatigue detection were determined and used for comparison with data obtained from test drives performed within 24 Hours. In the given environment if certain parameters are known for a given unwearied driver, characteristics of fatigue can be detected by the means of measurement, analysis and comparison.

Czech abstract

Cílem této práce bylo vytvořit metodiku pro měření a vyhodnocování dynamického chování řidiče, určit rozdíly mezi chováním nenaveného a unaveného řidiče a navrhnout metodický postup pro kontinuální detekci nebezpečných situací, jako je vyjetí z jízdní dráhy. Nejvhodnějšími charakteristiky pro detekci únavy byly stanoveny a použity pro porovnání s údaji získanými z testovacích jízd prováděných v rámci 24 hodin. V daném prostředí, pokud jsou známé určité parametry pro neunaveného řidiče, může být detekována nastupující únava pomocí měření, analýzy a srovnání.

English abstract

The aim of this work was to develop a methodology for measuring and evaluation of dynamic behavior of the driver, to determine the differences between the behavior of unwearied and fatigued driver and to propose a development of a mechanism for continuous detection of dangerous situations, like going out of the traffic line. The most suitable characteristics for fatigue detection were determined and used for comparison with data obtained from test drives performed within 24 Hours. In the given environment if certain parameters are known for a given unwearied driver, characteristics of fatigue can be detected by the means of measurement, analysis and comparison.

Keywords

driver fatigue, dynamic behavior, human driver, human reliability, driver controller

RIV year

2015

Released

13.05.2015

Location

Polsko Krakow

Pages from

123

Pages to

128

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT115048,
 author="Marie {Havlíková} and Soňa {Šedivá} and Miroslav {Jirgl} and Zdeněk {Bradáč}",
 title="Probabilistic reliability analysis of dynamic behavior of human driver",
 annote="The aim of this work was to develop a methodology for measuring and evaluation of dynamic behavior of the driver, to determine the differences between the behavior of unwearied and fatigued driver and to propose a development of a mechanism for continuous detection of dangerous situations, like going out of the traffic line. The most suitable characteristics for fatigue detection were determined and used for comparison with data obtained from test drives performed within 24 Hours. In the given environment if certain parameters are known for a given unwearied driver, characteristics of fatigue can be detected by the means of measurement, analysis and comparison.",
 booktitle="Proceeding of Programmable devices and systems",
 chapter="115048",
 howpublished="print",
 number="5",
 year="2015",
 month="may",
 pages="123--128",
 type="conference paper"
}