Publication detail

Embedded Telemetry System with data presentation using HTTP and data logging

MIŠÍK, Š. BRADÁČ, Z. ARM, J. ŠŤASTNÝ, L.

Original Title

Embedded Telemetry System with data presentation using HTTP and data logging

Czech Title

Vstavaný telemetrický systém s prezentáciou dát pomocou HTTP a záznamom dát

English Title

Embedded Telemetry System with data presentation using HTTP and data logging

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Traditional way of communication on the Internet is human (or human-made content) to another human. Another frequent alternative is device-made content to human or another device, which is often referred to as The Internet of Things. This paper focuses on the whole design of embedded telemetry device based on microcontroller system, which uses Hypertext Transfer Protocol for remote data presentation. Proposed solution also allows for data logging and processing. For added reliability, solution proposed in this paper is equipped with uninterrupted power supply module. This solution can also be used as main platform for developing Internet of Things devices.

Czech abstract

Tradičný spôsob komunikácie na internete prebieha medzi človekom (prípadne obsahom vytvoreným človekom) a ďalším človekom. Ďalšou častou alternatívou je odovzdávanie obsahu vytvoreného strojom človeku alebo ďalšiemu zariadeniu. Táto alternatíva sa často nazýva Internet of Things. Táto publikácia sa zaoberá dizajnom vstavaného telemetrického zariadenia, založeného na mikrokontroléri. Toto zariadenie používa Hypertext Transfer Protocol na vzdialenú prezentáciu dát. Navrhované zariadeie tiež umožňuje zaznamenávať a spracovávať dáta. Na zvýšenie spoľahlivosti obsahuje navrhované zariadenie modul záložného napájania. Toto riešenie môže byť použité ako platforma na vývoj zariadení typu Internet of Things.

English abstract

Traditional way of communication on the Internet is human (or human-made content) to another human. Another frequent alternative is device-made content to human or another device, which is often referred to as The Internet of Things. This paper focuses on the whole design of embedded telemetry device based on microcontroller system, which uses Hypertext Transfer Protocol for remote data presentation. Proposed solution also allows for data logging and processing. For added reliability, solution proposed in this paper is equipped with uninterrupted power supply module. This solution can also be used as main platform for developing Internet of Things devices.

Keywords

Telemetry, Embedded systems, Data transmission, Data logging, Communication protocols, Microprocessor chips, Operating systems (computers), Data acquisition, Ethernet networks

RIV year

2015

Released

13.05.2015

Location

Cracow, Poland

Pages from

113

Pages to

118

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT114684,
 author="Štefan {Mišík} and Zdeněk {Bradáč} and Jakub {Arm} and Ladislav {Šťastný}",
 title="Embedded Telemetry System with data presentation using HTTP and data logging",
 annote="Traditional way of communication on the Internet is human (or human-made content) to another human. Another frequent alternative is device-made content to human or another device, which is often referred to as The Internet of Things. This paper focuses on the whole design of embedded telemetry device based on microcontroller system, which uses Hypertext Transfer Protocol for remote data presentation. Proposed solution also allows for data logging and processing. For added reliability, solution proposed in this paper is equipped with uninterrupted power supply module. This solution can also be used as main platform for developing Internet of Things devices.",
 booktitle="13th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2015",
 chapter="114684",
 howpublished="print",
 number="13",
 year="2015",
 month="may",
 pages="113--118",
 type="conference paper"
}