Publication detail

The Identification Possibilities of the Measured Parameters of an Aircraft Model and Pilot Behavior Model on the Flight Simulator

JIRGL, M. JALOVECKÝ, R. BOŘIL, J.

Original Title

The Identification Possibilities of the Measured Parameters of an Aircraft Model and Pilot Behavior Model on the Flight Simulator

Czech Title

Možnosti identifikace naměřených parametrů modelu letounu a modelu chování pilota na leteckém simulátoru

English Title

The Identification Possibilities of the Measured Parameters of an Aircraft Model and Pilot Behavior Model on the Flight Simulator

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

This paper describes obtained mathematical identification results of an aircraft model and parameter analysis of mathematical models of human behavior while flying an aircraft. The part of this paper deals with a model parameters measurement possibility using flight simulator at the University of Defence. The paper also presents options and importance of using the flight simulator for pilot training and utilising the identified simulator parameters, described by transfer functions. These transfer functions are then applied for calculating mathematical models of mechatronic system pilot – flight simulator. This method provides monitoring of quality and progress of the pilots training.

Czech abstract

Článek popisuje dosažené výsledky identifikace modelu letadla a modelu chování pilota. Zároveň uvádí analýzu parametrů matematického modelu pilota při řízení letu letounu. Ukazuje na možnosti a význam použití leteckého simulátoru ve výcviku pilotů s využitím identifikovaných parametrů simulátoru, který popisujeme přenosovými funkcemi. Získané přenosové funkce vhodně využijeme při identifikování matematických modelů mechatronické soustavy pilot-letadlo. To nám dobře poslouží k monitorování kvality a postupu ve výcviku pilotů.

English abstract

This paper describes obtained mathematical identification results of an aircraft model and parameter analysis of mathematical models of human behavior while flying an aircraft. The part of this paper deals with a model parameters measurement possibility using flight simulator at the University of Defence. The paper also presents options and importance of using the flight simulator for pilot training and utilising the identified simulator parameters, described by transfer functions. These transfer functions are then applied for calculating mathematical models of mechatronic system pilot – flight simulator. This method provides monitoring of quality and progress of the pilots training.

Keywords

aircarft model; pilot behavior model; flight simulator; X-PLANE; Matlab; System Identification Toolbox

RIV year

2015

Released

19.05.2015

ISBN

978-80-7231-976-3

Book

Conference Proceeding of ICMT'15

Pages from

569

Pages to

573

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT114625,
  author="Miroslav {Jirgl} and Rudolf {Jalovecký}",
  title="The Identification Possibilities of the Measured Parameters of an Aircraft Model and Pilot Behavior Model on the Flight Simulator",
  annote="This paper describes obtained mathematical identification results of an aircraft model and parameter analysis of mathematical models of human behavior while flying an aircraft. The part of this paper deals with a model parameters measurement possibility using flight simulator at the University of Defence. The paper also presents options and importance of using the flight simulator for pilot training and utilising the identified simulator parameters, described by transfer functions. These transfer functions are then applied for calculating mathematical models of mechatronic system pilot – flight simulator. This method provides monitoring of quality and progress of the pilots training.",
  booktitle="Conference Proceeding of ICMT'15",
  chapter="114625",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2015",
  month="may",
  pages="569--573",
  type="conference paper"
}