Publication detail

Time Synchronization in Power-line Communication

ŠŤASTNÝ, L. FRANEK, L. JIRGL, M. MIŠÍK, Š. BRADÁČ, Z.

Original Title

Time Synchronization in Power-line Communication

Czech Title

Synchronizácia času v prostredí power-line komunikácie

English Title

Time Synchronization in Power-line Communication

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

This paper proposes possible way how to realise time synchronization for Smart Grid devices over power-line communication (PLC). Time synchronization methods like 1- PPS, IRIG-B, GPS time or IEEE1588 are well known and used generally in Smart Grids, but not suitable for most devices with PLC. PLC channel is considered as difficult due to strong interferences, slow communication speeds and variable topology. Proposed solution for low-voltage segment uses significant event on line, zero-crossing for synchronization purpose.

Czech abstract

Táto práca navrhuje možné riešenie synchronizácie času pre Smart Grid zariadenia komunikujúce pomocou power-line komunikácie (PLC). Synchronizačné metódy ako 1-PPS, IRIG-B, GPS alebo IEEE1588 sú obecne známe a používane v Smart Grid, ale nie sú vhodné pre väčšinu zariadeni s PLC. PLC kanál je považovaný za náročný z dôvodu silných rušení, pomalých komunikačných rýchlostí a premenlivej topológie. Navrhované riešenie pre nízko-napäťový segment využíva výraznú udalosť na linke akým je prechod nulou k synchronizacií.

English abstract

This paper proposes possible way how to realise time synchronization for Smart Grid devices over power-line communication (PLC). Time synchronization methods like 1- PPS, IRIG-B, GPS time or IEEE1588 are well known and used generally in Smart Grids, but not suitable for most devices with PLC. PLC channel is considered as difficult due to strong interferences, slow communication speeds and variable topology. Proposed solution for low-voltage segment uses significant event on line, zero-crossing for synchronization purpose.

Keywords

power-line communication, PLC, time synchronization, zero-crossing, Smart Grids

RIV year

2015

Released

13.05.2015

Location

Cracow, Poland

Pages from

95

Pages to

100

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT114590,
 author="Ladislav {Šťastný} and Lešek {Franek} and Miroslav {Jirgl} and Štefan {Mišík} and Zdeněk {Bradáč}",
 title="Time Synchronization in Power-line Communication",
 annote="This paper proposes possible way how to realise time synchronization for Smart
Grid devices over power-line communication (PLC). Time synchronization methods like 1-
PPS, IRIG-B, GPS time or IEEE1588 are well known and used generally in Smart Grids,
but not suitable for most devices with PLC. PLC channel is considered as difficult due to
strong interferences, slow communication speeds and variable topology. Proposed solution for
low-voltage segment uses significant event on line, zero-crossing for synchronization purpose.",
 booktitle="13th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2015",
 chapter="114590",
 howpublished="online",
 number="13",
 year="2015",
 month="may",
 pages="95--100",
 type="conference paper"
}