Publication detail

Progress of the IR measurement in the area of the fine particulate material water content

SVĚRÁK, T. BAKER, C. G. J. SIKOROVÁ, K. KEJÍK, P. BULEJKO, P. KRIŠTOF, O.

Original Title

Progress of the IR measurement in the area of the fine particulate material water content

Czech Title

Progres v oblasti měření vlhkosti jemných práškových materiálech pomocí IR spektroskopie

English Title

Progress of the IR measurement in the area of the fine particulate material water content

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

The moisture content of powdered materials is usually measured by evaluating the mass-decrease of samples in drying chambers or using special, nowadays mostly semiautomatic laboratory balances under standardized conditions, usually at temperatures between 110-140 °C. This method, however, involves some noticeable drawbacks due to the necessity of sampling the material periodically. They are especially the following ones:

Czech abstract

Obsah vlhkosti v práškových materiálů je obvykle měřený pomocí vyhodnocení poklesu hmotnostní vzorků v sušicích komorách nebo pomocí, dnes většinou poloautomatických laboratorní váh za standardizovaných podmínek, obvykle při teplotě mezi 110 až 140 ° C. Tato metoda, nicméně, zahrnuje některé znatelné nedostatky v důsledku nutností vzorkování materiálu pravidelně. Progresivní metodou kterou se zabýváme v tomto článku je měření vlhkosti pomoci IR spektroskopie.

English abstract

The moisture content of powdered materials is usually measured by evaluating the mass-decrease of samples in drying chambers or using special, nowadays mostly semiautomatic laboratory balances under standardized conditions, usually at temperatures between 110-140 °C. This method, however, involves some noticeable drawbacks due to the necessity of sampling the material periodically. They are especially the following ones:

Keywords

IR measurement, particulate material,moistness

RIV year

2015

Released

30.04.2015

Pages from

146

Pages to

149

Pages count

4

BibTex


@article{BUT114461,
 author="Tomáš {Svěrák} and Kateřina {Mayerová} and Pavel {Kejík} and Pavel {Bulejko} and Ondřej {Krištof}",
 title="Progress of the IR measurement in the area of the fine
particulate material water content",
 annote="The moisture content of powdered materials is usually
measured by evaluating the mass-decrease of samples in
drying chambers or using special, nowadays mostly
semiautomatic laboratory balances under standardized
conditions, usually at temperatures between 110-140 °C. This
method, however, involves some noticeable drawbacks due to
the necessity of sampling the material periodically. They are
especially the following ones:",
 chapter="114461",
 doi="10.15224/978-1-63248-033-0-05",
 howpublished="online",
 number="1",
 volume="2",
 year="2015",
 month="april",
 pages="146--149",
 type="journal article"
}