Publication detail

Micro CT 3D visualization and analysis of collagen scaffolds

JAKUBÍČEK, R. CHMELÍK, J. JAN, J.

Original Title

Micro CT 3D visualization and analysis of collagen scaffolds

Czech Title

Vizualizace a analýza 3D mikro CT snímků kolagenových skafoldů

English Title

Micro CT 3D visualization and analysis of collagen scaffolds

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

In this paper we describe proposed methodology of image processing of collagen scaffolds. The description and visualization of the 3D porous structure is essential for tissue regeneration. First part of work deals with delimitation of fibrillar and cellular structure of collagen using local adaptive cluster analysis with fuzzy logic. In next section the segmentation of pores and subsequent analysis of structure features is reported. Eventually we illustrate and discuss achieved results.

Czech abstract

Práce se zabývá segmentací a analýzou kolagenových skafoldů pro tkáňové inženýrství, kde znalost vlastností a vizualizace 3D pórovité struktury je nezbytnou součástí. V prvním kroku se definuje samotná kolagenová struktura s využitím adaptivní shlukové analýzy s fuzzy logikou. V další části se práce zabývá segmentací jednotlivých těžko definovaných pórů a jejich následnou analýzou.

English abstract

In this paper we describe proposed methodology of image processing of collagen scaffolds. The description and visualization of the 3D porous structure is essential for tissue regeneration. First part of work deals with delimitation of fibrillar and cellular structure of collagen using local adaptive cluster analysis with fuzzy logic. In next section the segmentation of pores and subsequent analysis of structure features is reported. Eventually we illustrate and discuss achieved results.

Keywords

3D visualization, micro computer tomography, collagen scaffolds, analysis of pores

RIV year

2015

Released

23.04.2015

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5148-3

Book

Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015

Edition

1

Edition number

1

Pages from

481

Pages to

485

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT114320,
 author="Roman {Jakubíček} and Jiří {Chmelík} and Jiří {Jan}",
 title="Micro CT 3D visualization and analysis of collagen scaffolds",
 annote="In this paper we describe proposed methodology of image processing of collagen scaffolds.
The description and visualization of the 3D porous structure is essential for tissue regeneration. First
part of work deals with delimitation of fibrillar and cellular structure of collagen using local adaptive
cluster analysis with fuzzy logic. In next section the segmentation of pores and subsequent analysis
of structure features is reported. Eventually we illustrate and discuss achieved results.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních",
 booktitle="Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015",
 chapter="114320",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních",
 year="2015",
 month="april",
 pages="481--485",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních",
 type="conference paper"
}