Publication detail

First-order Reconfigurable Reconnection-less Filters Using Modified Current Differencing Unit

ŠOTNER, R. JEŘÁBEK, J. HERENCSÁR, N. PROKOP, R. VRBA, K. DOSTÁL, T.

Original Title

First-order Reconfigurable Reconnection-less Filters Using Modified Current Differencing Unit

Czech Title

Bez přepojení rekonfigurovatelné filtry prvního řádu využívající modifikovanou proudovou diferenční jednotku

English Title

First-order Reconfigurable Reconnection-less Filters Using Modified Current Differencing Unit

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

This paper presents simple electronically reconfigurable and reconnection-less filtering applications based on useful modification of current differencing unit (CDU). Modified CDU improves its controllable features and bring some other advantages. Three examples of first-order filtering structure in voltage- and current-mode were studied and compared. The last presented solution providing all-pass, inverting high-pass and low-pass (and theoretically also direct transfer) responses was investigated by PSpice simulations using complex behavioral model of the modified CDU, based on commercially available devices. It confirmed theoretically expected behavior.

Czech abstract

Tento článek prezentuje jednoduché elektronicky rekonfigurovatelné (bez fyzického přepojení) filtrační aplikace založené na užitečné modifikaci proudové diferenční jednotky (CDU). Modifikovaná CDU vylepšuje svoje řiditelné vlastnosti a přináší jisté další výhody. Tři příklady filtračních struktur prvního řádu v napěťovém a proudovém módu jsou studovány a porovnány. Poslední řešení, poskytující přenos typu fázovací článek, invertující horní propust a dolní propust (a teoreticky také přímý přenos - propojení), bylo zkoumáno simulacemi v PSpice využívajícími komplexní behaviorální model modifikované CDU založený na komerčně dostupných prvcích. To potvrdilo teoreticky očekávané chování.

English abstract

This paper presents simple electronically reconfigurable and reconnection-less filtering applications based on useful modification of current differencing unit (CDU). Modified CDU improves its controllable features and bring some other advantages. Three examples of first-order filtering structure in voltage- and current-mode were studied and compared. The last presented solution providing all-pass, inverting high-pass and low-pass (and theoretically also direct transfer) responses was investigated by PSpice simulations using complex behavioral model of the modified CDU, based on commercially available devices. It confirmed theoretically expected behavior.

Keywords

Current differencing unit, CDU, electronic control, reconfigurability, reconnection-less filter, transfer function adjusting, tuning

RIV year

2015

Released

22.04.2015

Publisher

University of Pardubice, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Location

Pardubice

ISBN

978-1-4799-8117-5

Book

Proceedings of 25th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2015

Pages from

46

Pages to

50

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT114212,
 author="Roman {Šotner} and Jan {Jeřábek} and Norbert {Herencsár} and Roman {Prokop} and Kamil {Vrba} and Tomáš {Dostál}",
 title="First-order Reconfigurable Reconnection-less Filters Using Modified Current Differencing Unit",
 annote="This paper presents simple electronically reconfigurable and reconnection-less filtering applications based on useful modification of current differencing unit (CDU). Modified CDU improves its controllable features and bring some other advantages. Three examples of first-order filtering structure in voltage- and current-mode were studied and compared. The last presented solution providing all-pass, inverting high-pass and low-pass (and theoretically also direct transfer) responses was investigated by PSpice simulations using complex behavioral model of the modified CDU, based on commercially available devices. It confirmed theoretically expected behavior.",
 address="University of Pardubice, Faculty of Electrical Engineering and Informatics",
 booktitle="Proceedings of 25th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2015",
 chapter="114212",
 howpublished="print",
 institution="University of Pardubice, Faculty of Electrical Engineering and Informatics",
 year="2015",
 month="april",
 pages="46--50",
 publisher="University of Pardubice, Faculty of Electrical Engineering and Informatics",
 type="conference paper"
}