Publication detail

Comparison of two solutions of quadrature oscillators with linear control of frequency of oscillation employing modern commercially available devices

ŠOTNER, R. JEŘÁBEK, J. LANGHAMMER, L. POLÁK, J. HERENCSÁR, N. PROKOP, R. PETRŽELA, J. JAIKLA, W.

Original Title

Comparison of two solutions of quadrature oscillators with linear control of frequency of oscillation employing modern commercially available devices

Czech Title

Porovnání dvou řešení kvadraturních oscilátorů s lineární kontrolu oscilační frekvence využívající moderní komerčně dostupná zařízení

English Title

Comparison of two solutions of quadrature oscillators with linear control of frequency of oscillation employing modern commercially available devices

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

This paper proposes two circuits of frequency controlled oscillators, whose structures are based only on simple commercially available active elements with minimum number of terminals, in particular, the differential voltage buffer, controllable voltage amplifier and electronically controllable current conveyor. Two methods for achieving linear control (tuning) of frequency of oscillations (FO) are discussed. The first method employs a simple structure. However, the generated signal level (amplitude) depends on the tuning process. This is a drawback of this method. The second method solves this drawback completely and the generated signals have constant amplitudes during the tuning of FO. The expected behavior is confirmed by laboratory experiments utilizing commercially available high-speed active elements (current- and voltage-mode multipliers, video difference amplifier). Operational range was tested from frequencies of hundreds of kHz up to frequencies of tens of MHz.

Czech abstract

Tento článek přináší návrh dvou obvodů napěťově laditelných oscilátorů, jejichž struktury jsou založeny pouze na jednoduchých komerčně dostupných aktivních prvcích s minimálním počtem terminálů. Konkrétně se jedná o diferenční napěťový sledovač, řiditelný napěťový zesilovač a elektronicky řiditelný proudový konvejor. Dvě metody pro dosažení lineárního typu řízení (ladění) oscilační frekvence (FO) jsou v článku detailně rozebrány. První metoda využívá jednoduchou strukturu. Nicméně, úroveň generovaného signálu (jednoho ze dvou) závisí na ladícím procesu. To je nevýhoda této metody. Druhá metoda řeší tuto nevýhodu kompletně a generované signály mají konstantní amplitudy během ladění FO. Očekávané chování je potvrzeno laboratorními měřeními využívajícími komerčně dostupné rychlé aktivní prvky (proudové a napěťové násobičky, rozdílový video zesilovač). Operační rozsah byl testován od stovek kHz do desítek MHz.

English abstract

This paper proposes two circuits of frequency controlled oscillators, whose structures are based only on simple commercially available active elements with minimum number of terminals, in particular, the differential voltage buffer, controllable voltage amplifier and electronically controllable current conveyor. Two methods for achieving linear control (tuning) of frequency of oscillations (FO) are discussed. The first method employs a simple structure. However, the generated signal level (amplitude) depends on the tuning process. This is a drawback of this method. The second method solves this drawback completely and the generated signals have constant amplitudes during the tuning of FO. The expected behavior is confirmed by laboratory experiments utilizing commercially available high-speed active elements (current- and voltage-mode multipliers, video difference amplifier). Operational range was tested from frequencies of hundreds of kHz up to frequencies of tens of MHz.

Keywords

Quadrature oscillator; linear control; current mode multiplier; voltage mode multiplier; differential voltage buffer; electronic control.

RIV year

2015

Released

01.10.2015

Publisher

Springer US

Pages from

3449

Pages to

3469

Pages count

21

URL

BibTex


@article{BUT113410,
 author="Roman {Šotner} and Jan {Jeřábek} and Lukáš {Langhammer} and Josef {Polák} and Norbert {Herencsár} and Roman {Prokop} and Jiří {Petržela} and Winai {Jaikla}",
 title="Comparison of two solutions of quadrature oscillators with linear control of frequency of oscillation employing modern commercially available devices",
 annote="This paper proposes two circuits of frequency controlled oscillators, whose structures are based only on simple commercially available active elements with minimum number of terminals, in particular, the differential voltage buffer, controllable voltage amplifier and electronically controllable current conveyor. Two methods for achieving linear control (tuning) of frequency of oscillations (FO) are discussed. The first method employs a simple structure. However, the generated signal level (amplitude) depends on the tuning process. This is a drawback of this method. The second method solves this drawback completely and the generated signals have constant amplitudes during the tuning of FO. The expected behavior is confirmed by laboratory experiments utilizing commercially available high-speed active elements (current- and voltage-mode multipliers, video difference amplifier). Operational range was tested from frequencies of hundreds of kHz up to frequencies of tens of MHz.",
 address="Springer US",
 chapter="113410",
 doi="10.1007/s00034-015-0015-7",
 howpublished="print",
 institution="Springer US",
 number="11",
 volume="34",
 year="2015",
 month="october",
 pages="3449--3469",
 publisher="Springer US",
 type="journal article"
}