Publication detail

Optical properties of metal nanoparticles used in biosensors

PROKOPYEVA, E. KASPAR, P. TOMÁNEK, P. GRMELA, L.

Original Title

Optical properties of metal nanoparticles used in biosensors

Czech Title

Optické vlastnosti kovových nanočástic používaných v biosenzorech

English Title

Optical properties of metal nanoparticles used in biosensors

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

Metal and semiconductor nanoparticles have excellent optical and electrochemical properties that strongly depend on their size and shape. Local biosensors are advanced devices, whose basic working principle is to analyze spectra of noble metal nanoparticles. Here a model of a local biosensor is described. It takes into account the interaction of the particle with a glass prism and the viewing angle of lens. The results for the layered particle made of a polystyrene latex core with a golden outer shell and for nanorods are presented. The influence of the metal shell thickness, particle diameter and the nanoscale rod form on the location of dissipation spectrum maximum is analyzed.

Czech abstract

Kovové a polovodičové nanočástice mají vynikající optické a elektrochemické vlastnosti, které silně závisejí na jejich velikosti a tvaru. Lokální biosenzory jsou pokročilá zařízení, jejichž základním principem je analýza spektra nanočástic z ušlechtilých kovů. Zde je popsán model lokálního biosenzoru. Model bere v úvahu interakci částice se skleněným hranolem a pozorovací úhel čočky. Dále jsou prezentovány výsledky pro vrstvené částice z polystyrenu latexu. Je analyzován vliv tloušťky kovu a průměru částic na lokalizaci maxima spektra rozptylu.

English abstract

Metal and semiconductor nanoparticles have excellent optical and electrochemical properties that strongly depend on their size and shape. Local biosensors are advanced devices, whose basic working principle is to analyze spectra of noble metal nanoparticles. Here a model of a local biosensor is described. It takes into account the interaction of the particle with a glass prism and the viewing angle of lens. The results for the layered particle made of a polystyrene latex core with a golden outer shell and for nanorods are presented. The influence of the metal shell thickness, particle diameter and the nanoscale rod form on the location of dissipation spectrum maximum is analyzed.

Keywords

Local biosensor, gold nanoparticles, nanorods, dissipation spectrum

RIV year

2015

Released

07.01.2015

Publisher

SPIE

Location

Bellingham USA

Pages from

944217-1

Pages to

944217-7

Pages count

7

URL

BibTex


@article{BUT112730,
 author="Elena {Prokopyeva} and Pavel {Kaspar} and Pavel {Tománek} and Lubomír {Grmela}",
 title="Optical properties of metal nanoparticles used in biosensors",
 annote="Metal and semiconductor nanoparticles have excellent optical and electrochemical properties that strongly depend on their size and shape. Local biosensors are advanced devices, whose basic working principle is to analyze spectra of noble metal nanoparticles. Here a model of a local biosensor is described. It takes into account the interaction of the particle with a glass prism and the viewing angle of lens. The results for the layered particle made of a polystyrene latex core with a golden outer shell and for nanorods are presented. The influence of the metal shell thickness, particle diameter and the nanoscale rod form on the location of dissipation spectrum maximum is analyzed.",
 address="SPIE",
 chapter="112730",
 doi="10.1117/12.2178788",
 howpublished="online",
 institution="SPIE",
 number="944217",
 volume="9442",
 year="2015",
 month="january",
 pages="944217-1--944217-7",
 publisher="SPIE",
 type="journal article"
}