Publication detail

Optical scattering in muscle tissue and its utilisation

KASPAR, P. PROKOPYEVA, E. TOMÁNEK, P. GRMELA, L.

Original Title

Optical scattering in muscle tissue and its utilisation

Czech Title

Optický rozptyl ve svalové tkání a jeho využití

English Title

Optical scattering in muscle tissue and its utilisation

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

This paper describes optical scattering properties of muscle tissue, special traits, and the difficulties its composition causes. The pH of tissue and angle of the myofibrils relative to the incident light used as a probe changes the results of measurements. Distribution of colagen, as well as other substances that can be found in muscle tissue, also affect the outcome of any attempt to examine the sample via the means of optical analysis. Measurement results and scattering models are compared in effectiveness of characterization of the non-linear optical system that is muscle tissue for both medical use and food quality control, depending on the properties and composition of the tested sample.

Czech abstract

Tento článek popisuje optické rozptylové vlastnosti svalové tkáně, speciální znaky, a obtíže,které jeho složení způsobuje. Hodnota pH tkáně a úhlu dopadajícího světla použitého jako sonda vzhledem k myofibrilám mění výsledky měření. Distribuce kolagenu, stejně jako jiné látky, které lze nalézt ve svalové tkáni,mají také vliv na výsledek jakýchkoliv pokusů zkoumat vzorek prostřednictvím optické analýzy. Výsledky měření a rozptylové modely jsou porovnány v účinnosti charakterizaci nelineární optické soustavy, jakou je svalová tkáň, pro lékařské použití a kontrolu kvality potravin v závislosti na vlastnostech a složení testovaného vzorku.

English abstract

This paper describes optical scattering properties of muscle tissue, special traits, and the difficulties its composition causes. The pH of tissue and angle of the myofibrils relative to the incident light used as a probe changes the results of measurements. Distribution of colagen, as well as other substances that can be found in muscle tissue, also affect the outcome of any attempt to examine the sample via the means of optical analysis. Measurement results and scattering models are compared in effectiveness of characterization of the non-linear optical system that is muscle tissue for both medical use and food quality control, depending on the properties and composition of the tested sample.

Keywords

Optical scattering, Myofibril, Transport theory, Backscattering

RIV year

2015

Released

07.01.2015

Publisher

SPIE

Location

Bellingham, USA

Pages from

94420I1

Pages to

94420I7

Pages count

7

URL

BibTex


@article{BUT112544,
 author="Pavel {Kaspar} and Elena {Prokopyeva} and Pavel {Tománek} and Lubomír {Grmela}",
 title="Optical scattering in muscle tissue and its utilisation",
 annote="This paper describes optical scattering properties of muscle tissue, special traits, and the difficulties its composition causes. The pH of tissue and angle of the myofibrils relative to the incident light used as a probe changes the results of measurements. Distribution of colagen, as well as other substances that can be found in muscle tissue, also affect the outcome of any attempt to examine the sample via the means of optical analysis. Measurement results and scattering models are compared in effectiveness of characterization of the non-linear optical system that is muscle tissue for both medical use and food quality control, depending on the properties and composition of the tested sample.",
 address="SPIE",
 chapter="112544",
 doi="10.1117/12.2175510",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="SPIE",
 number="9442",
 volume="9442",
 year="2015",
 month="january",
 pages="94420I1--94420I7",
 publisher="SPIE",
 type="journal article"
}