Publication detail

Zákon o rezervách ve světle nové soukromoprávní úpravy

BRYCHTA, K. SVIRÁK, P.

Original Title

Zákon o rezervách ve světle nové soukromoprávní úpravy

Czech Title

Zákon o rezervách ve světle nové soukromoprávní úpravy

Language

cs

Original Abstract

Tento příspěvek se skládá ze dvou částí. První z nich je zaměřena na přiblížení vybraných změn vnesených do zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZOR“), a to s účinností od 1.1.2014. Záměrem autorů je nejenom poukázat na terminologické změny, ke kterým došlo v důsledku nové soukromoprávní úpravy účinné od 1.1.2014, ale rovněž i rámcově přiblížit novou související právní úpravu obsaženou v základních soukromoprávních předpisech - tj. v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích - dále jen „ZOBCHK“). Ve druhé části autoři cílí svou pozornost na právní úpravu rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 a související ZOR).

Czech abstract

Tento příspěvek se skládá ze dvou částí. První z nich je zaměřena na přiblížení vybraných změn vnesených do zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZOR“), a to s účinností od 1.1.2014. Záměrem autorů je nejenom poukázat na terminologické změny, ke kterým došlo v důsledku nové soukromoprávní úpravy účinné od 1.1.2014, ale rovněž i rámcově přiblížit novou související právní úpravu obsaženou v základních soukromoprávních předpisech - tj. v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích - dále jen „ZOBCHK“). Ve druhé části autoři cílí svou pozornost na právní úpravu rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 a související ZOR).

Documents

BibTex


@article{BUT112409,
 author="Karel {Brychta} and Pavel {Svirák}",
 title="Zákon o rezervách ve světle nové soukromoprávní úpravy",
 annote="Tento příspěvek se skládá ze dvou částí. První z nich je zaměřena na přiblížení vybraných změn vnesených do zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZOR“), a to s účinností od 1.1.2014. Záměrem autorů je nejenom poukázat na terminologické změny, ke kterým došlo v důsledku nové soukromoprávní úpravy účinné od 1.1.2014, ale rovněž i rámcově přiblížit novou související právní úpravu obsaženou v základních soukromoprávních předpisech - tj. v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích - dále jen „ZOBCHK“). Ve druhé části autoři cílí svou pozornost na právní úpravu rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 a související ZOR).",
 address="Wolters Kluwer",
 chapter="112409",
 howpublished="print",
 institution="Wolters Kluwer",
 number="6",
 volume="XIX",
 year="2014",
 month="may",
 pages="25--33",
 publisher="Wolters Kluwer",
 type="journal article - other"
}