Publication detail

Podnikatel v nové soukromoprávní úpravě.

BRYCHTA, K.

Original Title

Podnikatel v nové soukromoprávní úpravě.

Czech Title

Podnikatel v nové soukromoprávní úpravě.

Language

cs

Original Abstract

Tento článek srovnává předchozí a současnou právní úpravu vymezení pojmu podnikatel a dále pak prezentuje výklad ustanovení par. 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v kontextu par. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).

Czech abstract

Tento článek srovnává předchozí a současnou právní úpravu vymezení pojmu podnikatel a dále pak prezentuje výklad ustanovení par. 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v kontextu par. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).

Documents

BibTex


@article{BUT112408,
 author="Karel {Brychta}",
 title="Podnikatel v nové soukromoprávní úpravě.",
 annote="Tento článek srovnává předchozí a současnou právní úpravu vymezení pojmu podnikatel a dále pak prezentuje výklad ustanovení par. 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v kontextu par. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).",
 address="Wolters Kluwer",
 chapter="112408",
 institution="Wolters Kluwer",
 number="9",
 volume="XIX",
 year="2014",
 month="august",
 pages="19--24",
 publisher="Wolters Kluwer",
 type="journal article - other"
}