Publication detail

Investigation of biopolymer scaffolds morphology using micro-X-ray computed tomography

VOJTOVÁ, L. ŽÍDEK, J. ZUBAL, L. BRTNÍKOVÁ, J. ABDEL-LATTIF, A. ZIKMUND, T. PROSECKÁ, E. RAMPICHOVÁ, M. CHMELÍK, J. JAKUBÍČEK, R. JAN, J. KAISER, J.

Original Title

Studium morfologie biopolymerních skafoldů pomocí rentgenové počítačové mikro-tomografie

Czech Title

Studium morfologie biopolymerních skafoldů pomocí rentgenové počítačové mikro-tomografie

English Title

Investigation of biopolymer scaffolds morphology using micro-X-ray computed tomography

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Ukazuje se, že mikro-CT bude další plnohodnotnou metodou pro pozorování morfologie polymerních skafoldů v celém objemu vzorku bez jeho destrukce, a také pro stanovení porozity, velikosti pórů a jejich vzájemného propojení.

Czech abstract

Ukazuje se, že mikro-CT bude další plnohodnotnou metodou pro pozorování morfologie polymerních skafoldů v celém objemu vzorku bez jeho destrukce, a také pro stanovení porozity, velikosti pórů a jejich vzájemného propojení.

English abstract

It turns out that the next full micro-CT method is useful for observing the morphology of the polymer scaffolds throughout the sample volume without its destruction, and also for the determination of porosity, pore sizes and interconnections.

Keywords

micro-CT, scaffold, collagen, imaging

RIV year

2014

Released

06.10.2014

Publisher

ÚMCH AVČR

Location

Praha

ISBN

978-80-85009-81-1

Book

Programová brožura konference: VIII. česko-slovenská konference Polymery

Edition

1

Edition number

1

Pages from

23

Pages to

25

Pages count

105

BibTex


@inproceedings{BUT112329,
 author="Lucy {Vojtová} and Jan {Žídek} and Lukáš {Zubal} and Jana {Brtníková} and Abdelmohsan {Abdellatif} and Tomáš {Zikmund} and Eva {Prosecká} and Michaela {Rampichová} and Jiří {Chmelík} and Roman {Jakubíček} and Jiří {Jan} and Jozef {Kaiser}",
 title="Studium morfologie biopolymerních skafoldů pomocí rentgenové počítačové mikro-tomografie",
 annote="Ukazuje se, že mikro-CT bude další plnohodnotnou metodou pro pozorování morfologie polymerních skafoldů v celém objemu vzorku bez jeho destrukce, a také pro stanovení porozity, velikosti pórů a jejich vzájemného propojení.",
 address="ÚMCH AVČR",
 booktitle="Programová brožura konference: VIII. česko-slovenská konference Polymery",
 chapter="112329",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="ÚMCH AVČR",
 year="2014",
 month="october",
 pages="23--25",
 publisher="ÚMCH AVČR",
 type="conference paper"
}