Publication detail

Studium morfologie biopolymerních skafoldů pomocí rentgenové počítačové mikro-tomografie

Original Title

Studium morfologie biopolymerních skafoldů pomocí rentgenové počítačové mikro-tomografie

Czech Title

Studium morfologie biopolymerních skafoldů pomocí rentgenové počítačové mikro-tomografie

Language

cs

Original Abstract

Ukazuje se, že mikro-CT bude další plnohodnotnou metodou pro pozorování morfologie polymerních skafoldů v celém objemu vzorku bez jeho destrukce, a také pro stanovení porozity, velikosti pórů a jejich vzájemného propojení.

Czech abstract

Ukazuje se, že mikro-CT bude další plnohodnotnou metodou pro pozorování morfologie polymerních skafoldů v celém objemu vzorku bez jeho destrukce, a také pro stanovení porozity, velikosti pórů a jejich vzájemného propojení.

BibTex


@inproceedings{BUT112329,
 author="Lucy {Vojtová} and Jan {Žídek} and Lukáš {Zubal} and Jana {Brtníková} and Abdelmohsan {Abdellatif} and Tomáš {Zikmund} and Eva {Prosecká} and Michaela {Rampichová} and Jiří {Chmelík} and Roman {Jakubíček} and Jiří {Jan} and Jozef {Kaiser}",
 title="Studium morfologie biopolymerních skafoldů pomocí rentgenové počítačové mikro-tomografie",
 annote="Ukazuje se, že mikro-CT bude další plnohodnotnou metodou pro pozorování morfologie polymerních skafoldů v celém objemu vzorku bez jeho destrukce, a také pro stanovení porozity, velikosti pórů a jejich vzájemného propojení.",
 address="ÚMCH AVČR",
 booktitle="Programová brožura konference: VIII. česko-slovenská konference Polymery",
 chapter="112329",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="ÚMCH AVČR",
 year="2014",
 month="october",
 pages="23--25",
 publisher="ÚMCH AVČR",
 type="conference paper"
}