Publication detail

3D imaging scaffolds and cells using mikroCT

VOJTOVÁ, L. ŽÍDEK, J. ZUBAL, L. ZIKMUND, T. PROSECKÁ, E. RAMPICHOVÁ, M. CHMELÍK, J. JAKUBÍČEK, R. WALEK, P. JAN, J. KAISER, J.

Original Title

3D zobrazení skafoldů a buněk pomocí mikroCT

Czech Title

3D zobrazení skafoldů a buněk pomocí mikroCT

English Title

3D imaging scaffolds and cells using mikroCT

Type

abstract

Language

cs

Original Abstract

Ukazuje se, že mikro-CT bude další plnohodnotnou metodou pro pozorování morfologie polymerních skafoldů s osazenými buňkami v celém objemu vzorku bez jeho destrukce, a také pro stanovení porozity, velikost pórů a objemového poměru buněk a skafoldu. Tato technika nám pomůže lépe porozumět metodám osazování skafoldu buňkami, chování buněk ve skafoldu (proliferaci a diferenciaci v různých časových intervalech), změny v morfologii skafoldu po určité době vystavené buňkám, což je nezbytné v moderním tkáňovém inženýrství pro regeneraci tkání.

Czech abstract

Ukazuje se, že mikro-CT bude další plnohodnotnou metodou pro pozorování morfologie polymerních skafoldů s osazenými buňkami v celém objemu vzorku bez jeho destrukce, a také pro stanovení porozity, velikost pórů a objemového poměru buněk a skafoldu. Tato technika nám pomůže lépe porozumět metodám osazování skafoldu buňkami, chování buněk ve skafoldu (proliferaci a diferenciaci v různých časových intervalech), změny v morfologii skafoldu po určité době vystavené buňkám, což je nezbytné v moderním tkáňovém inženýrství pro regeneraci tkání.

English abstract

It turns out that the next full micro-CT method for observing the morphology of the polymer scaffolds with manned cells throughout the sample volume without its destruction, and also for the determination of porosity, pore size and volume ratio of cells and scaffold. This technique will help us to better understand the methods assembling scaffold cells, the behavior of cells in the scaffold (proliferation and differentiation in different time intervals) changes in the morphology of the scaffold after some time exposed to the cells, which is essential in modern tissue engineering to regenerate tissues

Keywords

micro CT, cell imaging, scaffold, collagen

Released

29.04.2014

Location

Brno

Pages from

36

Pages to

36

Pages count

55

BibTex


@misc{BUT112322,
  author="Lucy {Vojtová} and Jan {Žídek} and Lukáš {Zubal} and Tomáš {Zikmund} and Eva {Prosecká} and Michaela {Rampichová} and Jiří {Chmelík} and Roman {Jakubíček} and Petr {Walek} and Jiří {Jan} and Jozef {Kaiser}",
  title="3D zobrazení skafoldů a buněk pomocí mikroCT",
  annote="Ukazuje se, že mikro-CT bude další plnohodnotnou metodou pro pozorování morfologie polymerních skafoldů s osazenými buňkami v celém objemu vzorku bez jeho destrukce, a také pro stanovení porozity, velikost pórů a objemového poměru buněk a skafoldu. Tato technika nám pomůže lépe porozumět metodám osazování skafoldu buňkami, chování buněk ve skafoldu (proliferaci a diferenciaci v různých časových intervalech), změny v morfologii skafoldu po určité době vystavené buňkám, což je nezbytné v moderním tkáňovém inženýrství pro regeneraci tkání.",
  chapter="112322",
  howpublished="print",
  year="2014",
  month="april",
  pages="36--36",
  type="abstract"
}