Publication detail

Teorie sdělování - cvičení

Original Title

Teorie sdělování - cvičení

Czech Title

Teorie sdělování - cvičení

Language

cs

Original Abstract

Skripta obsahují teoretické základy a návody k úlohám jednotlivých cvičení z předmětu Teorie sdělování vyučovaného na FEKT, VUT v Brně, v magisterském studijním oboru Telekomunikační a informační technika.

Czech abstract

Skripta obsahují teoretické základy a návody k úlohám jednotlivých cvičení z předmětu Teorie sdělování vyučovaného na FEKT, VUT v Brně, v magisterském studijním oboru Telekomunikační a informační technika.

BibTex


@misc{BUT112236,
 author="Radim {Číž}",
 title="Teorie sdělování - cvičení",
 annote="Skripta obsahují teoretické základy a návody k úlohám jednotlivých cvičení z předmětu Teorie sdělování vyučovaného na FEKT, VUT v Brně, v magisterském studijním oboru Telekomunikační a informační technika.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 chapter="112236",
 edition="1",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2014",
 month="december",
 pages="1--82",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="course reader"
}