Publication detail

Moderní metody zesilování sloupů pomocí FRP materiálů - stanovení účinku ovinutí

Original Title

Moderní metody zesilování sloupů pomocí FRP materiálů - stanovení účinku ovinutí

Czech Title

Moderní metody zesilování sloupů pomocí FRP materiálů - stanovení účinku ovinutí

Language

cs

Original Abstract

Článek je tematicky zaměřen do oblasti zesilování železobetonových svislých nosných prvků moderními a v poslední době stále šířeji se uplatňujícími kompozitními materiály. I přes nesporné výhody zesílení těchto prvků pomocí ovinutí FRP tkaninami, je v oblasti návrhu stále několik otevřených otázek. Zcela zásadní pro návrh zesílení je otázka stanovení účinků zesílení, tj. vyčíslení výsledných vlastností (únosnosti, duktility) zesíleného prvku. Pro určení účinku zesílení existuje značný počet analytických vztahů, normativních postupů a předpisů. Článek si klade za cíl upozornit na skutečnost, že mezi výsledky stanovenými dle běžně používaných algoritmů panuje značný rozptyl. V článku je prezentována studie účinku zesílení železobetonového sloupu kruhového průřezu pomocí ovinutí FRP tkaninou. Získané teoretické výsledky bylo rozhodnuto porovnat s reálným chováním vzorku sloupu. Zkušební vzorky v této fázi výzkumu představovaly železobetonové sloupy kruhového průřezu s poměrem výšky k průměru sloupu 2:1, což umožnilo opomenout redukci únosnosti prvku způsobenou jeho štíhlostí a maximalizovat tak účinek ovinutí a tím zvýraznit rozptyl hodnot získaných dle jednotlivých metodik.

Czech abstract

Článek je tematicky zaměřen do oblasti zesilování železobetonových svislých nosných prvků moderními a v poslední době stále šířeji se uplatňujícími kompozitními materiály. I přes nesporné výhody zesílení těchto prvků pomocí ovinutí FRP tkaninami, je v oblasti návrhu stále několik otevřených otázek. Zcela zásadní pro návrh zesílení je otázka stanovení účinků zesílení, tj. vyčíslení výsledných vlastností (únosnosti, duktility) zesíleného prvku. Pro určení účinku zesílení existuje značný počet analytických vztahů, normativních postupů a předpisů. Článek si klade za cíl upozornit na skutečnost, že mezi výsledky stanovenými dle běžně používaných algoritmů panuje značný rozptyl. V článku je prezentována studie účinku zesílení železobetonového sloupu kruhového průřezu pomocí ovinutí FRP tkaninou. Získané teoretické výsledky bylo rozhodnuto porovnat s reálným chováním vzorku sloupu. Zkušební vzorky v této fázi výzkumu představovaly železobetonové sloupy kruhového průřezu s poměrem výšky k průměru sloupu 2:1, což umožnilo opomenout redukci únosnosti prvku způsobenou jeho štíhlostí a maximalizovat tak účinek ovinutí a tím zvýraznit rozptyl hodnot získaných dle jednotlivých metodik.

BibTex


@article{BUT111752,
 author="Vojtěch {Kostiha} and František {Girgle} and Petr {Štěpánek} and Anna {Matušíková}",
 title="Moderní metody zesilování sloupů pomocí FRP materiálů - stanovení účinku ovinutí",
 annote="Článek je tematicky zaměřen do oblasti zesilování železobetonových svislých nosných prvků moderními a v poslední době stále šířeji se uplatňujícími kompozitními materiály. I přes nesporné výhody zesílení těchto prvků pomocí ovinutí FRP tkaninami, je v oblasti návrhu stále několik otevřených otázek. Zcela zásadní pro návrh zesílení je otázka stanovení účinků zesílení, tj. vyčíslení výsledných vlastností (únosnosti, duktility) zesíleného prvku. Pro určení účinku zesílení existuje značný počet analytických vztahů, normativních postupů a předpisů. Článek si klade za cíl upozornit na skutečnost, že mezi výsledky stanovenými dle běžně používaných algoritmů panuje značný rozptyl. 
V článku je prezentována studie účinku zesílení železobetonového sloupu kruhového průřezu pomocí ovinutí FRP tkaninou. Získané teoretické výsledky bylo rozhodnuto porovnat s reálným chováním vzorku sloupu. Zkušební vzorky v této fázi výzkumu představovaly železobetonové sloupy kruhového průřezu s poměrem výšky k průměru sloupu 2:1, což umožnilo opomenout redukci únosnosti prvku způsobenou jeho štíhlostí a maximalizovat tak účinek ovinutí a tím zvýraznit rozptyl hodnot získaných dle jednotlivých metodik.",
 address="Beton TKS, s.r.o.",
 chapter="111752",
 institution="Beton TKS, s.r.o.",
 number="6",
 volume="14",
 year="2014",
 month="december",
 pages="56--62",
 publisher="Beton TKS, s.r.o.",
 type="journal article - other"
}