Publication detail

Zatěžovací zkouška velkorozponové střešní konstrukce pavilonu D

Original Title

Zatěžovací zkouška velkorozponové střešní konstrukce pavilonu D

Czech Title

Zatěžovací zkouška velkorozponové střešní konstrukce pavilonu D

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek prezentuje poznatky s problematikou predikce odezvy velkorozponové střešní konstrukce na působící statické zatížení. Zatěžovací zkouška, která byla provedena v rámci ověřování funkčnosti instalovaného monitorovacího systému, měla za cíl několika na sobě nezávislými metodami stanovit odezvu konstrukce na definované zatížení.

Czech abstract

Příspěvek prezentuje poznatky s problematikou predikce odezvy velkorozponové střešní konstrukce na působící statické zatížení. Zatěžovací zkouška, která byla provedena v rámci ověřování funkčnosti instalovaného monitorovacího systému, měla za cíl několika na sobě nezávislými metodami stanovit odezvu konstrukce na definované zatížení.

BibTex


@inproceedings{BUT111130,
 author="František {Girgle} and Jana {Růžičková} and Petr {Daněk} and Petr {Štěpánek} and Vojtěch {Kostiha}",
 title="Zatěžovací zkouška velkorozponové střešní konstrukce pavilonu D",
 annote="Příspěvek prezentuje poznatky s problematikou predikce odezvy velkorozponové střešní konstrukce na působící statické zatížení. Zatěžovací zkouška, která byla provedena v rámci ověřování funkčnosti instalovaného monitorovacího systému, měla za cíl několika na sobě nezávislými metodami stanovit odezvu konstrukce na definované zatížení.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Sborník recenzovaných příspěvků, Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví",
 chapter="111130",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2014",
 month="october",
 pages="81--92",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}