Publication detail

KONSTRUKČNÍ PRVKY Z LEHKÉHO BETONU VYZTUŽENÉ NEKOVOVOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ

Original Title

KONSTRUKČNÍ PRVKY Z LEHKÉHO BETONU VYZTUŽENÉ NEKOVOVOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ

Czech Title

KONSTRUKČNÍ PRVKY Z LEHKÉHO BETONU VYZTUŽENÉ NEKOVOVOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ

Language

cs

Original Abstract

Lehké konstrukční prvky využívající přednosti vyvinutého lehkého konstrukčního betonu a nekovových výztužných materiálů představují vhodnou alternativu k v současné době běžně navrhovaným prefabrikovaným železobetonovým prvkům, jako jsou např. prefabrikované garáže, trafostanice, apod. Za účelem ověření funkčnosti navrženého řešení byla zhotovena skupina zkušebních prvků - jednoduchých prefabrikovaných stropních dílců. Na základě provedené zatěžovací zkoušky bylo možné porovnat teoretické výsledky s reálným chováním vzorků. Na základě experimentálně získaných dat lze konstatovat, že odezva zkušebního prvku na aplikované zatížení plně nekoresponduje s chováním z numerického řešení. Příspěvek poukazuje na případné odlišnosti návrhu konstrukčních dílců z velmi lehkého betonu vyztužených kompozitní výztuží oproti prvkům s běžným hutným betonem.

Czech abstract

Lehké konstrukční prvky využívající přednosti vyvinutého lehkého konstrukčního betonu a nekovových výztužných materiálů představují vhodnou alternativu k v současné době běžně navrhovaným prefabrikovaným železobetonovým prvkům, jako jsou např. prefabrikované garáže, trafostanice, apod. Za účelem ověření funkčnosti navrženého řešení byla zhotovena skupina zkušebních prvků - jednoduchých prefabrikovaných stropních dílců. Na základě provedené zatěžovací zkoušky bylo možné porovnat teoretické výsledky s reálným chováním vzorků. Na základě experimentálně získaných dat lze konstatovat, že odezva zkušebního prvku na aplikované zatížení plně nekoresponduje s chováním z numerického řešení. Příspěvek poukazuje na případné odlišnosti návrhu konstrukčních dílců z velmi lehkého betonu vyztužených kompozitní výztuží oproti prvkům s běžným hutným betonem.

BibTex


@inproceedings{BUT111100,
 author="Dorde {Čairović} and František {Girgle} and Vojtěch {Kostiha} and Jaroslav {Kadlec} and Petr {Štěpánek}",
 title="KONSTRUKČNÍ PRVKY Z LEHKÉHO BETONU VYZTUŽENÉ NEKOVOVOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ",
 annote="Lehké konstrukční prvky využívající přednosti vyvinutého lehkého konstrukčního betonu a nekovových výztužných materiálů představují vhodnou alternativu k v současné době běžně navrhovaným prefabrikovaným železobetonovým prvkům, jako jsou např. prefabrikované garáže, trafostanice, apod. Za účelem ověření funkčnosti navrženého řešení byla zhotovena skupina zkušebních prvků - jednoduchých prefabrikovaných stropních dílců. Na základě provedené zatěžovací zkoušky bylo možné porovnat teoretické výsledky s reálným chováním vzorků. Na základě experimentálně získaných dat lze konstatovat, že odezva zkušebního prvku na aplikované zatížení plně nekoresponduje s chováním z numerického řešení. Příspěvek poukazuje na případné odlišnosti návrhu konstrukčních dílců z velmi lehkého betonu vyztužených kompozitní výztuží oproti prvkům s běžným hutným betonem.",
 booktitle="21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 Sborník ke konferenci",
 chapter="111100",
 howpublished="electronic, physical medium",
 year="2014",
 month="november",
 pages="1--7",
 type="conference paper"
}