Publication detail

Human Reliability in Man-Machine Systems

HAVLÍKOVÁ, M. JIRGL, M. BRADÁČ, Z.

Original Title

Human Reliability in Man-Machine Systems

Czech Title

Lidská spolehlivost v sysémech člověk - stroj

English Title

Human Reliability in Man-Machine Systems

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

This paper deals with description of the current state of the problem reliability analysis of human operator. It means human reliability assessment HRA in Man-Machine Systems (MMS) and description of the available human’s behaviour models. Systems MMS represent an interaction between human operator and technical system. The paper introduces systems MMS, where the human factor plays an essential role and failure of human would lead to safety hazard. Currently, a quantitative evaluation of human reliability is based on the total probabilistic safety analysis (PSA) of whole system MMS.

Czech abstract

Tento článek se zabývá popisem současného stavu analýzy problém spolehlivosti lidského operátora. To znamená, že pro posuzování spolehlivosti HRA člověka ve člověk-stroj Systems (MMS) a popis modelů chování k dispozici člověka. Systémy MMS představuje interakci mezi lidským operátorem a technický systém. Článek představuje systémy MMS, kde lidský faktor hraje zásadní roli a selhání člověka by vedlo k ohrožení bezpečnosti. V současné době, kvantitativní hodnocení lidské spolehlivosti je založeno na celkové pravděpodobnostní analýze bezpečnosti (PSA) celého systému MMS.

English abstract

This paper deals with description of the current state of the problem reliability analysis of human operator. It means human reliability assessment HRA in Man-Machine Systems (MMS) and description of the available human’s behaviour models. Systems MMS represent an interaction between human operator and technical system. The paper introduces systems MMS, where the human factor plays an essential role and failure of human would lead to safety hazard. Currently, a quantitative evaluation of human reliability is based on the total probabilistic safety analysis (PSA) of whole system MMS.

Keywords

Man Machine System; reliability models; quantitative reliabiity analysis;HRA; human error; THERP

RIV year

2014

Released

26.11.2014

Location

Vienna

ISBN

978-3-901509-99-5

Book

25th DAAAM International Symposium

Pages from

1

Pages to

8

Pages count

8

BibTex


@inproceedings{BUT110975,
  author="Marie {Havlíková} and Miroslav {Jirgl} and Zdeněk {Bradáč}",
  title="Human Reliability in Man-Machine Systems",
  annote="This paper deals with description of the current state of the problem reliability analysis of human operator. It means human reliability assessment HRA in Man-Machine Systems (MMS) and description of the available human’s behaviour models. Systems MMS represent an interaction between human operator and technical system. The paper introduces systems MMS, where the human factor plays an essential role and failure of human would lead to safety hazard. Currently, a quantitative evaluation of human reliability is based on the total probabilistic safety analysis (PSA) of whole system MMS.",
  booktitle="25th DAAAM International Symposium",
  chapter="110975",
  howpublished="online",
  year="2014",
  month="november",
  pages="1--8",
  type="conference paper"
}