Publication detail

The Dynamic Pilot Behavioral Models

JIRGL, M. HAVLÍKOVÁ, M. BRADÁČ, Z.

Original Title

The Dynamic Pilot Behavioral Models

Czech Title

Dynamické modely chování pilota

English Title

The Dynamic Pilot Behavioral Models

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

This paper presents an analysis of dynamic human behavioral models focused on the action of pilots during flight. The linear dynamic models are used for the approximation of human behavior. Although, at present, the Tustin – McRuer model is the most widely applied tool, there are viable alternatives embodied in the precision model or the variants proposed by Tustin and Gross. All the models are considered and briefly described in this article. A substantial portion of the paper contains a simulation-based comparison of the discussed models, whose parameters are based on real measurements on a flight simulator.

Czech abstract

Tento článek prezentuje analýzu dynamických modelů chování člověka zaměřených na řídicí akce pilotů během letu. Lineární dynamické modely jsou použity pro aproximaci lidského chování. I když v současné době je nejpoužívanějším nástrojem Tustin-McRuerův model, existují i další modely popisující lidské chování, tzv. Precission model a Gross model. Všechny tyto modely jsou stručně popsány. Další část práce obsahuje simulace založené na srovnání diskutovaných modelů, jejichž parametryvychází z reálných měření provedených na leteckém simulátoru.

English abstract

This paper presents an analysis of dynamic human behavioral models focused on the action of pilots during flight. The linear dynamic models are used for the approximation of human behavior. Although, at present, the Tustin – McRuer model is the most widely applied tool, there are viable alternatives embodied in the precision model or the variants proposed by Tustin and Gross. All the models are considered and briefly described in this article. A substantial portion of the paper contains a simulation-based comparison of the discussed models, whose parameters are based on real measurements on a flight simulator.

Keywords

pilot’s behavior; Tustin-McRuer’s model; dynamic models; flight simulator; human factor

RIV year

2014

Released

26.11.2014

Publisher

DAAAM International Vienna

Location

Vienna

ISBN

978-3-901509-99-5

Book

25th DAAAM International Symposium

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT110959,
 author="Miroslav {Jirgl} and Marie {Havlíková} and Zdeněk {Bradáč}",
 title="The Dynamic Pilot Behavioral Models",
 annote="This paper presents an analysis of dynamic human behavioral models focused on the action of pilots during flight. The linear dynamic models are used for the approximation of human behavior. Although, at present, the Tustin – McRuer model is the most widely applied tool, there are viable alternatives embodied in the precision model or the variants proposed by Tustin and Gross. All the models are considered and briefly described in this article. A substantial portion of the paper contains a simulation-based comparison of the discussed models, whose parameters are based on real measurements on a flight simulator.",
 address="DAAAM International Vienna",
 booktitle="25th DAAAM International Symposium",
 chapter="110959",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="DAAAM International Vienna",
 year="2014",
 month="november",
 pages="1--6",
 publisher="DAAAM International Vienna",
 type="conference paper"
}