Publication detail

Materiálové charakteristiky sklovláknobetonových fasádních dílců

KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J., POKORNÝ, R., POSPÍŠIL, P.

Original Title

Materiálové charakteristiky sklovláknobetonových fasádních dílců

Czech Title

Materiálové charakteristiky sklovláknobetonových fasádních dílců

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá stanovením materiálových charakteristik tzv. „sklovláknobetonu“. Pro tento účel byly ze sklovláknobetonových dílců odebrány zkušební vzorky pro experimentální stanovení zejména pevnostních charakteristik, které byly dále vyhodnoceny statistickými metodami.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá stanovením materiálových charakteristik tzv. „sklovláknobetonu“. Pro tento účel byly ze sklovláknobetonových dílců odebrány zkušební vzorky pro experimentální stanovení zejména pevnostních charakteristik, které byly dále vyhodnoceny statistickými metodami.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT11063,
 author="Marcela {Karmazínová} and Jindřich {Melcher} and Radim {Pokorný} and Petr {Pospíšil}",
 title="Materiálové charakteristiky sklovláknobetonových fasádních dílců",
 annote="Příspěvek se zabývá stanovením materiálových charakteristik tzv. „sklovláknobetonu“. Pro tento účel byly ze sklovláknobetonových dílců odebrány zkušební vzorky pro experimentální stanovení zejména pevnostních charakteristik, které byly dále vyhodnoceny statistickými metodami.",
 address="VUSTAH",
 booktitle="Sborník VII. konference „Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky 2003“ konané v Telči",
 chapter="11063",
 institution="VUSTAH",
 year="2003",
 month="january",
 pages="102",
 publisher="VUSTAH",
 type="conference paper"
}