Publication detail

Práce s multimediálními daty v jazyce JavaFX

ČÍKA, P. ZUKAL, M.

Original Title

Práce s multimediálními daty v jazyce JavaFX

Czech Title

Práce s multimediálními daty v jazyce JavaFX

Language

cs

Original Abstract

V článku je popsána práce s multimediálními daty v jazyce JavaFX. V úvodu jsou popsány základní postupy pro vytvoření jednoduché aplikace s grafickým uživatelským rozhraním. Následuje popis vytvoření přrehrávače s ovládacími prvky. Přehrávač umožňuje práci jak s audio, tak i s video soubory.

Czech abstract

V článku je popsána práce s multimediálními daty v jazyce JavaFX. V úvodu jsou popsány základní postupy pro vytvoření jednoduché aplikace s grafickým uživatelským rozhraním. Následuje popis vytvoření přrehrávače s ovládacími prvky. Přehrávač umožňuje práci jak s audio, tak i s video soubory.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT110179,
 author="Petr {Číka} and Martin {Zukal}",
 title="Práce s multimediálními daty v jazyce JavaFX",
 annote="V článku je popsána práce s multimediálními daty v jazyce JavaFX. V úvodu jsou popsány základní postupy
pro vytvoření jednoduché aplikace s grafickým uživatelským rozhraním. Následuje popis vytvoření přrehrávače s ovládacími prvky. Přehrávač umožňuje práci jak s audio, tak i s video soubory.",
 booktitle="International Workshop RTT 2014",
 chapter="110179",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 year="2014",
 month="september",
 pages="5--9",
 type="conference paper"
}