Publication detail

Flexibilní předregistrace plicních CT dat

Original Title

Flexibilní předregistrace plicních CT dat

Czech Title

Flexibilní předregistrace plicních CT dat

Language

cs

Original Abstract

V této práci byl navržen model pro hrubou registraci (předregistraci) 4D CT plicních dat jako součást komplexní registrační metody s ohledem na přesnost a výpočetní náročnost. Model využívá pružné geometrické transformace a pro nalezení deformační matice je použita 3D disparitní analýza, jejíž výpočet je realizován ve spektrální oblasti. Metoda byla testována na veřejně dostupném validačním POPI modelu a souboru reálných pacientských dat.

Czech abstract

V této práci byl navržen model pro hrubou registraci (předregistraci) 4D CT plicních dat jako součást komplexní registrační metody s ohledem na přesnost a výpočetní náročnost. Model využívá pružné geometrické transformace a pro nalezení deformační matice je použita 3D disparitní analýza, jejíž výpočet je realizován ve spektrální oblasti. Metoda byla testována na veřejně dostupném validačním POPI modelu a souboru reálných pacientských dat.

BibTex


@inproceedings{BUT109979,
 author="Roman {Jakubíček} and Jiří {Jan}",
 title="Flexibilní předregistrace plicních CT dat",
 annote="V této práci byl navržen model pro hrubou registraci (předregistraci) 4D CT plicních dat jako součást komplexní registrační metody s ohledem na přesnost a výpočetní náročnost. Model využívá pružné geometrické transformace a pro nalezení deformační matice je použita 3D disparitní analýza, jejíž výpočet je realizován ve spektrální oblasti. Metoda byla testována na veřejně dostupném validačním POPI modelu a souboru reálných pacientských dat.",
 address="ÚBMI, VUT v Brně",
 booktitle="Nové směry v biomedicínském inženýrství",
 chapter="109979",
 howpublished="print",
 institution="ÚBMI, VUT v Brně",
 year="2014",
 month="october",
 pages="26--36",
 publisher="ÚBMI, VUT v Brně",
 type="conference paper"
}