Publication detail

Flexible image registration preprocessing of lung CT data.

JAKUBÍČEK, R. JAN, J.

Original Title

Flexibilní předregistrace plicních CT dat

Czech Title

Flexibilní předregistrace plicních CT dat

English Title

Flexible image registration preprocessing of lung CT data.

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

V této práci byl navržen model pro hrubou registraci (předregistraci) 4D CT plicních dat jako součást komplexní registrační metody s ohledem na přesnost a výpočetní náročnost. Model využívá pružné geometrické transformace a pro nalezení deformační matice je použita 3D disparitní analýza, jejíž výpočet je realizován ve spektrální oblasti. Metoda byla testována na veřejně dostupném validačním POPI modelu a souboru reálných pacientských dat.

Czech abstract

V této práci byl navržen model pro hrubou registraci (předregistraci) 4D CT plicních dat jako součást komplexní registrační metody s ohledem na přesnost a výpočetní náročnost. Model využívá pružné geometrické transformace a pro nalezení deformační matice je použita 3D disparitní analýza, jejíž výpočet je realizován ve spektrální oblasti. Metoda byla testována na veřejně dostupném validačním POPI modelu a souboru reálných pacientských dat.

English abstract

This paper deals with the registration of 4D lung images taken by computed tomography (CT). This model is part of complex registration algorithm. The high accuracy and low computational complexity was taken into account. The proposed model is based on flexible geometrical transform and the 3D disparity analysis for determination of deformation field is used. The computation of disparity analysis is realized in spectral domain for lower computational complexity. The model was tested on the public registration model (POPI model) and real pacient data.

Keywords

Image preprocessing, flexible registration, disparity analysis, deformation field, pulmonary CT data.

RIV year

2014

Released

15.10.2014

Publisher

ÚBMI, VUT v Brně

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5049-3

Book

Nové směry v biomedicínském inženýrství

Edition number

1

Pages from

26

Pages to

36

Pages count

11

BibTex


@inproceedings{BUT109979,
 author="Roman {Jakubíček} and Jiří {Jan}",
 title="Flexibilní předregistrace plicních CT dat",
 annote="V této práci byl navržen model pro hrubou registraci (předregistraci) 4D CT plicních dat jako součást komplexní registrační metody s ohledem na přesnost a výpočetní náročnost. Model využívá pružné geometrické transformace a pro nalezení deformační matice je použita 3D disparitní analýza, jejíž výpočet je realizován ve spektrální oblasti. Metoda byla testována na veřejně dostupném validačním POPI modelu a souboru reálných pacientských dat.",
 address="ÚBMI, VUT v Brně",
 booktitle="Nové směry v biomedicínském inženýrství",
 chapter="109979",
 howpublished="print",
 institution="ÚBMI, VUT v Brně",
 year="2014",
 month="october",
 pages="26--36",
 publisher="ÚBMI, VUT v Brně",
 type="conference paper"
}