Publication detail

Limits and possibilities of diffusion MRI imaging of white matter in the brain

LABOUNEK, R. MIKL, M. JAKUBÍČEK, R. CHMELÍK, J. JAN, J.

Original Title

Limity a možnosti difúzního MRI v zobrazování bílé hmoty mozku

Czech Title

Limity a možnosti difúzního MRI v zobrazování bílé hmoty mozku

English Title

Limits and possibilities of diffusion MRI imaging of white matter in the brain

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Studie shrnuje dosavadní stav a vývoj v oblasti difúzního MRI a modelování multi-tensorů anizotropní difúze uvnitř voxelů. Zaměřuje se na nedostatky traktografie zapříčiněné nemožností od sebe rozlišit křížící se a ohýbající se vlákna uvnitř jednotlivých voxelů a navrhuje teoretickou možnost řešení. V poslední části studie jsou představeny prvotní výsledky vznikajícího simulátoru, generující difúzní MRI data přímo od Brownova pohybu uvnitř vláken a v extracelulárním prostoru.

Czech abstract

Studie shrnuje dosavadní stav a vývoj v oblasti difúzního MRI a modelování multi-tensorů anizotropní difúze uvnitř voxelů. Zaměřuje se na nedostatky traktografie zapříčiněné nemožností od sebe rozlišit křížící se a ohýbající se vlákna uvnitř jednotlivých voxelů a navrhuje teoretickou možnost řešení. V poslední části studie jsou představeny prvotní výsledky vznikajícího simulátoru, generující difúzní MRI data přímo od Brownova pohybu uvnitř vláken a v extracelulárním prostoru.

English abstract

The study summarizes the current status and development in the field of diffusion MRI and modeling of anisotropic diffusion multi-tensors within voxels. It focuses on the tractography shortcomings caused by the inability to distinguish between crossing and bending fibers within each voxel and suggests the theoretical possibility of a solution. In the last part, initiakl results of emerging simulator are presented. It generates diffusion MRI data directly based on Brownian motion inside fibers and in extracellular space.

Keywords

diffusion MRI, diffusion multi-tensor, crossing and bending fibers, tractography, Brownian motion, random walk

RIV year

2014

Released

15.10.2014

Publisher

UBMI, VUT v Brně

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5049-3

Book

Nové směry v biomedicínském inženýrství

Edition number

1

Pages from

37

Pages to

46

Pages count

10

BibTex


@inproceedings{BUT109913,
 author="René {Labounek} and Michal {Mikl} and Roman {Jakubíček} and Jiří {Chmelík} and Jiří {Jan}",
 title="Limity a možnosti difúzního MRI v zobrazování bílé hmoty mozku",
 annote="Studie shrnuje dosavadní stav a vývoj v oblasti difúzního MRI a modelování multi-tensorů anizotropní difúze uvnitř voxelů. Zaměřuje se na nedostatky traktografie zapříčiněné nemožností od sebe rozlišit křížící se a ohýbající se vlákna uvnitř jednotlivých voxelů a navrhuje teoretickou možnost řešení. V poslední části studie jsou představeny prvotní výsledky vznikajícího simulátoru, generující difúzní MRI data přímo od Brownova pohybu uvnitř vláken a v extracelulárním prostoru.",
 address="UBMI, VUT v Brně",
 booktitle="Nové směry v biomedicínském inženýrství",
 chapter="109913",
 howpublished="print",
 institution="UBMI, VUT v Brně",
 year="2014",
 month="october",
 pages="37--46",
 publisher="UBMI, VUT v Brně",
 type="conference paper"
}