Publication detail

Optimalizace vnitřního uspořádání cihelné tvarovky s výplní dutin s využitím výpočetních prostředků

BŘICHÁČEK, P. ŠŤASTNÍK, S. VALA, J.

Original Title

Optimalizace vnitřního uspořádání cihelné tvarovky s výplní dutin s využitím výpočetních prostředků

Czech Title

Optimalizace vnitřního uspořádání cihelné tvarovky s výplní dutin s využitím výpočetních prostředků

Language

cs

Original Abstract

Zpřísňování legislativních požadavků na tepelnou ochranu budov podporuje vývoj také v oblasti tradičních stavebních materiálů, mezi které patří pálená keramika. Cesta ke zlepšení tepelně izolačních vlastností současných cihelných tvarovek vede přes maximální snižování objemové hmotnosti, k němuž je nutné optimální rozložení hmoty po průřezu tvarovky. Pro další zlepšování vlastností má velký význam také výplň dutin tepelně izolačním materiálem. Předkládaný příspěvek se zabývá výpočtovou optimalizací cihelné tvarovky s ohledem na uvedené faktory.

Czech abstract

Zpřísňování legislativních požadavků na tepelnou ochranu budov podporuje vývoj také v oblasti tradičních stavebních materiálů, mezi které patří pálená keramika. Cesta ke zlepšení tepelně izolačních vlastností současných cihelných tvarovek vede přes maximální snižování objemové hmotnosti, k němuž je nutné optimální rozložení hmoty po průřezu tvarovky. Pro další zlepšování vlastností má velký význam také výplň dutin tepelně izolačním materiálem. Předkládaný příspěvek se zabývá výpočtovou optimalizací cihelné tvarovky s ohledem na uvedené faktory.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT109254,
 author="Pavel {Břicháček} and Stanislav {Šťastník} and Jiří {Vala}",
 title="Optimalizace vnitřního uspořádání cihelné tvarovky s výplní dutin s využitím výpočetních prostředků",
 annote="Zpřísňování legislativních požadavků na tepelnou ochranu budov podporuje vývoj také v oblasti tradičních stavebních materiálů, mezi které patří pálená keramika. Cesta ke zlepšení tepelně izolačních vlastností současných cihelných tvarovek vede přes maximální snižování objemové hmotnosti, k němuž je nutné optimální rozložení hmoty po průřezu tvarovky. Pro další zlepšování vlastností má velký význam také výplň dutin tepelně izolačním materiálem. Předkládaný příspěvek se zabývá výpočtovou optimalizací cihelné tvarovky s ohledem na uvedené faktory.",
 address="VŠB",
 booktitle="XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials",
 chapter="109254",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VŠB",
 year="2014",
 month="june",
 pages="326--332",
 publisher="VŠB",
 type="conference paper"
}