Publication detail

Comparison of the deterministic and stochastic dynamic causal modelling

LAMOŠ, M. MIKL, M. SLAVÍČEK, T. JAN, J.

Original Title

Porovnání deterministického a stochastického dynamického kauzálního modelování

Czech Title

Porovnání deterministického a stochastického dynamického kauzálního modelování

English Title

Comparison of the deterministic and stochastic dynamic causal modelling

Type

abstract

Language

cs

Original Abstract

Tato práce prezentuje a porovnává výsledky analýz úkolových dat funkční magnetické rezonance zpracovaných pomocí deterministické a stochastické varianty dynamického kauzálního modelování

Czech abstract

Tato práce prezentuje a porovnává výsledky analýz úkolových dat funkční magnetické rezonance zpracovaných pomocí deterministické a stochastické varianty dynamického kauzálního modelování

English abstract

The paper presents and compares results of task data analysis from functional magnetic resonance imaging processed by deterministic and stochastic variant of dynamic causal modelling.

Keywords

fMRI, effective connectivity, sDCM, dDCM

Released

28.03.2014

Location

Olomouc

Pages from

33

Pages to

34

Pages count

2

BibTex


@misc{BUT109016,
  author="Martin {Lamoš} and Michal {Mikl} and Tomáš {Slavíček} and Jiří {Jan}",
  title="Porovnání deterministického a stochastického dynamického kauzálního modelování",
  annote="Tato práce prezentuje a porovnává výsledky analýz úkolových dat funkční magnetické rezonance zpracovaných pomocí deterministické a stochastické varianty dynamického kauzálního modelování",
  booktitle="10. Mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance",
  chapter="109016",
  howpublished="print",
  year="2014",
  month="march",
  pages="33--34",
  type="abstract"
}