Publication detail

Využití reflexní optické spektroskopie v plazmonice

Original Title

Využití reflexní optické spektroskopie v plazmonice

Czech Title

Využití reflexní optické spektroskopie v plazmonice

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá využitím reflexní optické spektroskopie pro experimentální studium plazmonických nanostruktur. V článku jsou stručně popsány optické vlastnosti lokalizovaných povrchových plazmonů (LPP) a poté je představena experimentální aparatura pro jejich detekci a spektrální analýzu. Na závěr jsou prezentovány experimentální výsledky optických spekter na připravených vzorcích se zlatými nanočásticemi na Si substrátu a jejich porovnání s numerickými simulacemi v programu Lumerical

Czech abstract

Tento článek se zabývá využitím reflexní optické spektroskopie pro experimentální studium plazmonických nanostruktur. V článku jsou stručně popsány optické vlastnosti lokalizovaných povrchových plazmonů (LPP) a poté je představena experimentální aparatura pro jejich detekci a spektrální analýzu. Na závěr jsou prezentovány experimentální výsledky optických spekter na připravených vzorcích se zlatými nanočásticemi na Si substrátu a jejich porovnání s numerickými simulacemi v programu Lumerical

BibTex


@article{BUT108677,
  author="Petr {Dvořák} and Filip {Ligmajer} and Tomáš {Šamořil} and Martin {Hrtoň} and Robert {Klement} and Jiří {Babocký} and Marek {Tuček} and Jiří {Spousta} and Tomáš {Šikola}",
  title="Využití reflexní optické spektroskopie v plazmonice",
  annote="Tento článek se zabývá využitím reflexní optické spektroskopie pro experimentální studium plazmonických nanostruktur. V článku jsou stručně popsány optické vlastnosti lokalizovaných povrchových plazmonů (LPP) a poté je představena experimentální aparatura pro jejich detekci a spektrální analýzu. Na závěr jsou prezentovány experimentální výsledky optických spekter na připravených vzorcích se zlatými nanočásticemi na Si substrátu a jejich porovnání s numerickými simulacemi v programu Lumerical",
  chapter="108677",
  number="6-7",
  volume="59",
  year="2014",
  month="july",
  pages="162--164",
  type="journal article - other"
}