Publication detail

Keeping Eyes on your Home: Open-source Network Monitoring Center for Mobile Devices

KOVÁČ, D. HOŠEK, J. MAŠEK, P. ŠTŮSEK, M.

Original Title

Keeping Eyes on your Home: Open-source Network Monitoring Center for Mobile Devices

Czech Title

Domácnost pod drobnohledem: Open-source monitorovací centrum pro mobilní zařízení

English Title

Keeping Eyes on your Home: Open-source Network Monitoring Center for Mobile Devices

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

As the Internet continues to grow; it becomes more and more obvious that the communication network and its nodes play an increasingly important role. The traditional network management tools just monitor basic activity of network devices, but there is a common need for more complex solution including a mobile interface providing users with a convenient remote monitoring. Since the Internet of Things concept relays on the smart home gateway as a key component interacting with all sensors and appliances deployed within a building the network monitoring is not interesting only for network operators or companies. Also common end users want to have their intelligent households under a continuous control and be informed about specific events. Considering that and aiming at the monitoring and management of network components, we proposed a solution which is running on Raspberry Pi device with the support of openHAB platform and is able to monitor system resources and network activity of different network nodes. As key communication protocols we are utilizing SNMP and HTTP. Our developed system provides end-users with a very comfortable interface running on mobile devices or within any web browser. Proposed solution is completely open-source and can be easily ported to any other industry platform or extended by any additional feature or 3rd party application.

Czech abstract

Díky neustálému rozvoji Internetu můžeme pozorovat, že jednotlivé komunikační uzly v rámci sítě jsou stále více důležité. Tradiční síťové nástroje pro sledování stavu jednotlivých síťových uzlů nabízí pouze omezené možnosti zjišťování informací o těchto uzlech. V dnešní době ovšem vzrůstá potřeba pro komplexnějším řešení, které umožní uživatelům přístup skrze mobilní zařízení k důležitým informacím o sledovaných síťových prvcích. Jelikož koncept Internetu věcí odkazuje na chytrou domácí bránu jako na klíčovou komponentu domácnosti, která je schopná komunikovat s různými druhy senzorů v rámci budovy, tak již není monitorování stavu síťových zařízení / senzorů zajímavé pouze pro síťové operátory a firmy. Domácí uživatelé mohou mít díky konceptu chytré domácí brány také přístup k informacím o jednotlivých uzlech / senzorech. V tomto článku prezentujeme řešení pro monitorování systémových prostředků a aktivity síťových uzlů, které je založeno na Raspberry Pi. Jako monitorovací platforma je zvolen OpenHAB, kdy byly implementovány dva klíčové protokoly SNMP a HTTP. Prezentované řešení poskytuje koncovým uživatelům skrze webové rozhraní přístup k detailním informací o každém síťovém uzlu / senzoru v domácí síti. Vytvořené řešení je k dispozici jako open-source a lze jej tak využít i pro jiné platformy nebo v případě potřeby doplnit o další funkce.

English abstract

As the Internet continues to grow; it becomes more and more obvious that the communication network and its nodes play an increasingly important role. The traditional network management tools just monitor basic activity of network devices, but there is a common need for more complex solution including a mobile interface providing users with a convenient remote monitoring. Since the Internet of Things concept relays on the smart home gateway as a key component interacting with all sensors and appliances deployed within a building the network monitoring is not interesting only for network operators or companies. Also common end users want to have their intelligent households under a continuous control and be informed about specific events. Considering that and aiming at the monitoring and management of network components, we proposed a solution which is running on Raspberry Pi device with the support of openHAB platform and is able to monitor system resources and network activity of different network nodes. As key communication protocols we are utilizing SNMP and HTTP. Our developed system provides end-users with a very comfortable interface running on mobile devices or within any web browser. Proposed solution is completely open-source and can be easily ported to any other industry platform or extended by any additional feature or 3rd party application.

Keywords

M2M, Network Monitoring, OpenHAB, Raspberry Pi, Smart home gateway

RIV year

2014

Released

03.07.2014

Location

Berlin, Germany

ISBN

978-80-214-4983-1

Book

Proceedings of the 37th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2014

Edition number

1

Pages from

33

Pages to

37

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT108330,
  author="Dominik {Kováč} and Jiří {Hošek} and Pavel {Mašek} and Martin {Štůsek}",
  title="Keeping Eyes on your Home: Open-source Network Monitoring Center for Mobile Devices",
  annote="As the Internet continues to grow; it becomes more and more obvious that the communication network and its nodes play an increasingly important role. The traditional network management tools just monitor basic activity of network devices,
but there is a common need for more complex solution including a mobile interface providing users with a convenient remote monitoring. Since the Internet of Things concept relays on the smart home gateway as a key component interacting with all sensors and appliances deployed within a building the network monitoring is not interesting only for network operators or companies. Also common end users want to have their intelligent households under a continuous control and be informed about specific events. Considering that and aiming at the monitoring and management of network components, we proposed a solution which is running on Raspberry Pi device with the support of openHAB platform and is able to monitor system resources and network activity of different network nodes. As key communication protocols we are utilizing SNMP and HTTP. Our developed system provides end-users with a very comfortable interface running on mobile devices or within any web browser. Proposed solution is completely open-source and can be easily ported to any other industry platform or extended by any additional feature or 3rd party application.",
  booktitle="Proceedings of the 37th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2014",
  chapter="108330",
  howpublished="print",
  year="2014",
  month="july",
  pages="33--37",
  type="conference paper"
}