Publication detail

Impresice signal extraction influence on DCM posterior parameters

SLAVÍČEK, T. LAMOŠ, M. GAJDOŠ, M. MIKL, M. JAN, J.

Original Title

Vliv nepřesností extrakce signálu na posteriorní parametry DCM analýzy

Czech Title

Vliv nepřesností extrakce signálu na posteriorní parametry DCM analýzy

English Title

Impresice signal extraction influence on DCM posterior parameters

Type

abstract

Language

cs

Original Abstract

Pilotní studie zaměřující se na specifikaci vstupních parametrů metody DCM, srovnání dvou přístupů pro specifikaci oblastí zájmu u skupinové analýzy (společné a individuálně přizpůsobené) a návrh metodiky pro zhodnocení robustnosti parametrů odhadnutých modelů.

Czech abstract

Pilotní studie zaměřující se na specifikaci vstupních parametrů metody DCM, srovnání dvou přístupů pro specifikaci oblastí zájmu u skupinové analýzy (společné a individuálně přizpůsobené) a návrh metodiky pro zhodnocení robustnosti parametrů odhadnutých modelů.

English abstract

A pilot study focusing on the specification of input parameters for DCM method, a comparison of two approaches for specifying areas of interest for group analysis (joint and individually refined) and a proposal of methodology for evaluating the robustness of the estimated model parameters.

Keywords

fMRI, DCM, signal extraction, effective connectivity

Released

28.03.2014

Location

Olomouc

Pages from

35

Pages to

36

Pages count

2

BibTex


@misc{BUT107939,
  author="Tomáš {Slavíček} and Martin {Lamoš} and Martin {Gajdoš} and Michal {Mikl} and Jiří {Jan}",
  title="Vliv nepřesností extrakce signálu na posteriorní parametry DCM analýzy",
  annote="Pilotní studie zaměřující se na specifikaci vstupních parametrů metody DCM, srovnání dvou přístupů pro specifikaci oblastí zájmu u skupinové analýzy (společné a individuálně přizpůsobené) a návrh metodiky pro zhodnocení robustnosti parametrů odhadnutých modelů.",
  booktitle="10. Mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance",
  chapter="107939",
  howpublished="print",
  year="2014",
  month="march",
  pages="35--36",
  type="abstract"
}