Publication detail

4D dynamic contrast enhanced CT data registration using optical flow

JAKUBÍČEK, R. JAN, J.

Original Title

4D dynamic contrast enhanced CT data registration using optical flow

Czech Title

4D registrace dynamických kontrastních CT dat pomocí optical flow

English Title

4D dynamic contrast enhanced CT data registration using optical flow

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

This paper deals with 4D (3D + time) registration method based on optical flow. The main goal is to obtain the velocity field, which is used to correction of displacement in the thoracic data. The one of the most widely used optical flow method published by Horn and Schunck, is utilized in this paper. The proposed method is based on H-S scheme, which is extended by pyramidal and multi-level approach. This allows estimation a larger displacements and this algorithm is thus more robust. Moreover the optical flow method was extended for three-dimension images that develops in time. The performance of proposed algorithm was applied on POPI model, the public model of lung data, which was deformed by synthetic velocity field.

Czech abstract

Práce se zabývá 4D (3D + čas) registrací CT hrudních kontrastních dat poocí metody optical flow. Hlavním cílem je naleznout pole disparit, které poté slouží pro odstranění lokálních deformací. Metoda vychází ze základní Horn- Schunckovi metody, která byla v rámci práce rozšířena pro obejmová data. Dále bylo využito pyramidálního přístupu, díky kterému je možno zaznamenat a následně kompenzovat i větší deformace. Dále aplikací vícestupňového přístupu je docíleno vyšší robustnosti algoritmu. Metoda byla otestována na volně dostupném CT modelu plic (POPI model), který byl uměle deformován.

English abstract

This paper deals with 4D (3D + time) registration method based on optical flow. The main goal is to obtain the velocity field, which is used to correction of displacement in the thoracic data. The one of the most widely used optical flow method published by Horn and Schunck, is utilized in this paper. The proposed method is based on H-S scheme, which is extended by pyramidal and multi-level approach. This allows estimation a larger displacements and this algorithm is thus more robust. Moreover the optical flow method was extended for three-dimension images that develops in time. The performance of proposed algorithm was applied on POPI model, the public model of lung data, which was deformed by synthetic velocity field.

Keywords

Optical flow, 4D registration, dynamic contrast enhanced

RIV year

2014

Released

24.04.2014

Publisher

LITERA

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4924-4

Book

Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014 Volume 3

Edition number

1.

Pages from

222

Pages to

226

Pages count

5

URL

BibTex


@inproceedings{BUT107632,
 author="Roman {Jakubíček} and Jiří {Jan}",
 title="4D dynamic contrast enhanced CT data registration using optical flow",
 annote="This paper deals with 4D (3D + time) registration method based on optical flow. The main goal is to obtain the velocity field, which is used to correction of displacement in the thoracic data. The one of the most widely used optical flow method published by Horn and Schunck, is utilized in this paper. The proposed method is based on H-S scheme, which is extended by pyramidal and multi-level approach. This allows estimation a larger displacements and this algorithm is thus more robust. Moreover the optical flow method was extended for three-dimension images that develops in time. The performance of proposed algorithm was applied on POPI model, the public model of lung data, which was deformed by synthetic velocity field.",
 address="LITERA",
 booktitle="Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014 Volume 3",
 chapter="107632",
 howpublished="print",
 institution="LITERA",
 year="2014",
 month="april",
 pages="222--226",
 publisher="LITERA",
 type="conference paper"
}