Publication detail

Monte Carlo Simulation for Reliability Analysis of Complex Systems

JIRGL, M.

Original Title

Monte Carlo Simulation for Reliability Analysis of Complex Systems

Czech Title

Využití simulace Monte Carlo pro analýzu spolehlivosti složitých systémů

English Title

Monte Carlo Simulation for Reliability Analysis of Complex Systems

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Nowadays, most of the systems are very complex (complex structure, various probability distributions of individual components, etc.) and it is quite difficult to ensure their reliability. This paper deals with modern approach of quantitative reliability analysis – the Monte Carlo simulation. This approach is used to evaluation of the reliability parameters of the system. The knowledge of these parameters is suitable for the prevention of the frequently failures which means a higher life-time and cost savings for producer.

Czech abstract

V dnešní době je většina systémů značně složitá (složitá struktura, různé rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých komponent, apod.) a je poměrně náročné zajistit jejich spolehlivost. Tento článek se zabývá moderní metodou kvantitativní analýzy spolehlivosti - simulací Monte Carlo. Tato metoda se používá pro výpočet spolehlivostních ukazatelů systému. Znalost těchto parametrů je vhodná pro prevenci častých poruch, což představuje zvýšení životnosti a úsporu nákladů výrobců.

English abstract

Nowadays, most of the systems are very complex (complex structure, various probability distributions of individual components, etc.) and it is quite difficult to ensure their reliability. This paper deals with modern approach of quantitative reliability analysis – the Monte Carlo simulation. This approach is used to evaluation of the reliability parameters of the system. The knowledge of these parameters is suitable for the prevention of the frequently failures which means a higher life-time and cost savings for producer.

Keywords

reliability, Monte Carlo, reliability analysis, MTBF

RIV year

2014

Released

24.04.2014

Publisher

LITERA

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4924-4

Book

Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014

Pages from

67

Pages to

71

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT107285,
 author="Miroslav {Jirgl}",
 title="Monte Carlo Simulation for Reliability Analysis of Complex Systems",
 annote="Nowadays, most of the systems are very complex (complex structure, various probability distributions of individual components, etc.) and it is quite difficult to ensure their reliability. This paper deals with modern approach of quantitative reliability analysis – the Monte Carlo simulation. This approach is used to evaluation of the reliability parameters of the system. The knowledge of these parameters is suitable for the prevention of the frequently failures which means a higher life-time and cost savings for producer.",
 address="LITERA",
 booktitle="Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014",
 chapter="107285",
 howpublished="print",
 institution="LITERA",
 year="2014",
 month="april",
 pages="67--71",
 publisher="LITERA",
 type="conference paper"
}