Publication detail

Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu

Original Title

Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu

Czech Title

Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu

Language

cs

Original Abstract

Návrh technologie výroby nápojů z bezinek. Optimalizaci složení nápojů z bezinek. Hodnocení vyrobených nápojů po stránce senzorické a vybraných parametrů látkového složení. Spolupráce při provozních zkouškách a odstraňování technologických závad. K výrobě byly doporučeny tři druhy nápojů v biokvalitě při využití bezinek případně ostatních ovocných druhů. 1. Stoprocentní bezinková šťáva čirá či mírně zakalená s vysokou barevnou a antioxidační kapacitou ve skleněném maloobjemovém obalu 0,1-0,25 litru konzervována termosterilací. 2. Ovocná šťáva čirá či mírně zakalená s volitelným obsahem bezinkové a jiných ovocných šťáv ve skleněném obalu o objemu 0,7-1,0 litr konzervována termosterilací. 3. Ovocný nápoj čirý či mírně zakalený s volitelným obsahem bezinkové, jiných ovocných šťáv a vody ve skleněném obalu o objemu 0,7-1,0 litr konzervována termosterilací. Součástí výsledků je hodnocení senzorických a látkových parametrů výrobků a technologický postupy jejich výroby.

Czech abstract

Návrh technologie výroby nápojů z bezinek. Optimalizaci složení nápojů z bezinek. Hodnocení vyrobených nápojů po stránce senzorické a vybraných parametrů látkového složení. Spolupráce při provozních zkouškách a odstraňování technologických závad. K výrobě byly doporučeny tři druhy nápojů v biokvalitě při využití bezinek případně ostatních ovocných druhů. 1. Stoprocentní bezinková šťáva čirá či mírně zakalená s vysokou barevnou a antioxidační kapacitou ve skleněném maloobjemovém obalu 0,1-0,25 litru konzervována termosterilací. 2. Ovocná šťáva čirá či mírně zakalená s volitelným obsahem bezinkové a jiných ovocných šťáv ve skleněném obalu o objemu 0,7-1,0 litr konzervována termosterilací. 3. Ovocný nápoj čirý či mírně zakalený s volitelným obsahem bezinkové, jiných ovocných šťáv a vody ve skleněném obalu o objemu 0,7-1,0 litr konzervována termosterilací. Součástí výsledků je hodnocení senzorických a látkových parametrů výrobků a technologický postupy jejich výroby.

Documents

BibTex


@misc{BUT107111,
  author="Milena {Vespalcová} and Pavel {Diviš} and Jitka {Cetkovská}",
  title="Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu",
  annote="Návrh technologie výroby nápojů z bezinek. Optimalizaci složení nápojů z bezinek. Hodnocení vyrobených nápojů po stránce senzorické a vybraných parametrů látkového složení. Spolupráce při provozních zkouškách a odstraňování technologických závad. K výrobě byly doporučeny tři druhy nápojů v biokvalitě při využití bezinek případně ostatních ovocných druhů. 1. Stoprocentní bezinková šťáva čirá či mírně zakalená s vysokou barevnou a antioxidační kapacitou ve skleněném maloobjemovém obalu 0,1-0,25 litru konzervována termosterilací. 2. Ovocná šťáva čirá či mírně zakalená s volitelným obsahem bezinkové a jiných ovocných šťáv ve skleněném obalu o objemu 0,7-1,0 litr konzervována termosterilací. 3. Ovocný nápoj čirý či mírně zakalený s volitelným obsahem bezinkové, jiných ovocných šťáv a vody ve skleněném obalu o objemu 0,7-1,0 litr konzervována termosterilací. Součástí výsledků je hodnocení senzorických a látkových parametrů výrobků a technologický postupy jejich výroby.",
  chapter="107111",
  year="2013",
  month="october",
  pages="1--26"
}