Publication detail

Komplexní posouzení konstrukčního detailu atiky ploché střechy, 1. díl

Original Title

Komplexní posouzení konstrukčního detailu atiky ploché střechy, 1. díl

Czech Title

Komplexní posouzení konstrukčního detailu atiky ploché střechy, 1. díl

Language

cs

Original Abstract

Článek se zaměřuje na komplexní posouzení části stavby – konstrukčního detailu přerušení tepelného mostu u atiky ploché střechy. Z hlediska tepelně-technického (software Ansys), environmentálního (software GaBi) a ekonomického (software RTS Stavitel) je posuzováno a porovnáváno čtrnáct různých materiálových a konstrukčních variant řešení tohoto detailu. Do posouzení je kromě vlastností zabudovaných materiálů zahrnuta (v omezené míře) také výstavba a následný provoz budovy, do které je konstrukční detail zabudován. Jednotlivá posouzení jsou vyhodnocena samostatně, na závěr všech dílů bude uvedeno shrnutí výsledků a příklad souhrnného vyhodnocení všech tří posouzení.

Czech abstract

Článek se zaměřuje na komplexní posouzení části stavby – konstrukčního detailu přerušení tepelného mostu u atiky ploché střechy. Z hlediska tepelně-technického (software Ansys), environmentálního (software GaBi) a ekonomického (software RTS Stavitel) je posuzováno a porovnáváno čtrnáct různých materiálových a konstrukčních variant řešení tohoto detailu. Do posouzení je kromě vlastností zabudovaných materiálů zahrnuta (v omezené míře) také výstavba a následný provoz budovy, do které je konstrukční detail zabudován. Jednotlivá posouzení jsou vyhodnocena samostatně, na závěr všech dílů bude uvedeno shrnutí výsledků a příklad souhrnného vyhodnocení všech tří posouzení.

BibTex


@article{BUT106872,
 author="Karel {Struhala} and Libor {Matějka} and Zuzana {Stránská} and Libor {Matějka} and Jan {Pěnčík}",
 title="Komplexní posouzení konstrukčního detailu atiky ploché střechy, 1. díl",
 annote="Článek se zaměřuje na komplexní posouzení části stavby – konstrukčního detailu přerušení tepelného mostu u atiky ploché střechy. Z hlediska tepelně-technického (software Ansys), environmentálního (software GaBi) a ekonomického (software RTS Stavitel) je posuzováno a porovnáváno čtrnáct různých materiálových a konstrukčních variant řešení tohoto detailu. Do posouzení je kromě vlastností zabudovaných materiálů zahrnuta (v omezené míře) také výstavba a následný provoz budovy, do které je konstrukční detail zabudován. Jednotlivá posouzení jsou vyhodnocena samostatně, na závěr všech dílů bude uvedeno shrnutí výsledků a příklad souhrnného vyhodnocení všech tří posouzení.",
 address="EXPO DATA spol. s r.o.",
 chapter="106872",
 institution="EXPO DATA spol. s r.o.",
 number="4",
 volume="2014",
 year="2014",
 month="april",
 pages="40--44",
 publisher="EXPO DATA spol. s r.o.",
 type="journal article - other"
}