Publication detail

DŮSLEDKY OMEZENÍ DEPLANACE PŘÍČNÝCH PRŮŘEZŮ TENKOSTĚNNÝCH OTEVŘENÝCH NOSNÍKŮ

Original Title

DŮSLEDKY OMEZENÍ DEPLANACE PŘÍČNÝCH PRŮŘEZŮ TENKOSTĚNNÝCH OTEVŘENÝCH NOSNÍKŮ

Czech Title

DŮSLEDKY OMEZENÍ DEPLANACE PŘÍČNÝCH PRŮŘEZŮ TENKOSTĚNNÝCH OTEVŘENÝCH NOSNÍKŮ

Language

cs

Original Abstract

Předložená práce se zabývá problematikou napjatosti a deformace tenkostěnných nosníků s otevřeným příčným průřezem, a to s uvážením vlivu omezení deplanace příčného průřezu v okolí vetknutí. Na příkladu nosníku s válcovým otevřeným průřezem je uvedeno srovnání analytických, numerických a experimentálních výsledků a jsou formulovány zobecňující závěry.

Czech abstract

Předložená práce se zabývá problematikou napjatosti a deformace tenkostěnných nosníků s otevřeným příčným průřezem, a to s uvážením vlivu omezení deplanace příčného průřezu v okolí vetknutí. Na příkladu nosníku s válcovým otevřeným průřezem je uvedeno srovnání analytických, numerických a experimentálních výsledků a jsou formulovány zobecňující závěry.

BibTex


@inproceedings{BUT10660,
 author="Jindřich {Petruška} and Antonín {Čalkovský}",
 title="DŮSLEDKY OMEZENÍ DEPLANACE PŘÍČNÝCH PRŮŘEZŮ TENKOSTĚNNÝCH OTEVŘENÝCH NOSNÍKŮ",
 annote="Předložená práce se zabývá problematikou napjatosti a deformace tenkostěnných nosníků s otevřeným příčným průřezem, a to s uvážením vlivu omezení deplanace příčného průřezu v okolí vetknutí. Na příkladu nosníku s válcovým otevřeným průřezem je uvedeno srovnání analytických, numerických a experimentálních výsledků a jsou formulovány zobecňující závěry.",
 address="Ústav Termomechaniky AV ČR",
 booktitle="Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků",
 chapter="10660",
 institution="Ústav Termomechaniky AV ČR",
 year="2002",
 month="november",
 pages="15",
 publisher="Ústav Termomechaniky AV ČR",
 type="conference paper"
}