Publication detail

Estimate of susceptibility of concretes with concrete recyclate to carbonation

STAVAŘ, T. STEHLÍK, M.

Original Title

Odhad náchylnosti betonů z betonového recyklátu ke karbonataci

Czech Title

Odhad náchylnosti betonů z betonového recyklátu ke karbonataci

English Title

Estimate of susceptibility of concretes with concrete recyclate to carbonation

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Stanovení citlivosti betonů ke karbonataci se provádí testováním propustnost jejich povrchové vrstvy pomocí přístrojů TORRENT, ISAT, nebo GWT.Tyto metody jsou poměrně zdlouhavá a vyžaduje drahé zařízení. My se snažíme provést odhad trvanlivosti nebo citlivosti betonů ke karbonataci pomocí základních fyzikálně-mechanichal testů.

Czech abstract

Stanovení citlivosti betonů ke karbonataci se provádí testováním propustnost jejich povrchové vrstvy pomocí přístrojů TORRENT, ISAT, nebo GWT.Tyto metody jsou poměrně zdlouhavá a vyžaduje drahé zařízení. My se snažíme provést odhad trvanlivosti nebo citlivosti betonů ke karbonataci pomocí základních fyzikálně-mechanichal testů.

English abstract

Determining the susceptibility of concretes to carbonation by testig the permeability of their surface layer using the TORRENT, ISAT, or GWT methods is relatively lengthy and requires expensive instrumentation.the firs estimate of durability or susceptibility of concretes to carbonation can be easily made on the basic of standart physical-mechanichal tests.

Keywords

concrete from concrete recyclate, durability, permeability

RIV year

2014

Released

13.03.2014

Publisher

VUT FSI, ARSM

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4866-7

Book

Recycling 2014

Edition

Vensen

Edition number

1

Pages from

98

Pages to

103

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT106394,
 author="Tomáš {Stavař} and Michal {Stehlík}",
 title="Odhad náchylnosti betonů z betonového recyklátu ke karbonataci",
 annote="Stanovení citlivosti betonů ke karbonataci se provádí testováním propustnost jejich povrchové vrstvy pomocí přístrojů TORRENT, ISAT, nebo GWT.Tyto metody jsou poměrně zdlouhavá a vyžaduje drahé zařízení. My se snažíme provést odhad trvanlivosti nebo citlivosti betonů ke karbonataci pomocí základních fyzikálně-mechanichal testů.",
 address="VUT FSI, ARSM",
 booktitle="Recycling 2014",
 chapter="106394",
 edition="Vensen",
 howpublished="print",
 institution="VUT FSI, ARSM",
 year="2014",
 month="march",
 pages="98--103",
 publisher="VUT FSI, ARSM",
 type="conference paper"
}