Publication detail

Motivace studujících v Počítačových cvičeních z matematiky

POLCEROVÁ, M.

Original Title

Motivace studujících v Počítačových cvičeních z matematiky

Czech Title

Motivace studujících v Počítačových cvičeních z matematiky

Language

cs

Original Abstract

V letním semestru prvního ročníku mají studující Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně povinný předmět Počítačová cvičení z matematiky. V rámci tohoto předmětu se snažíme studující motivovat k dalšímu studiu matematiky. Příspěvek se nejprve zabývá netradičními způsoby výuky v tomto předmětu a pak se podrobně věnuje různým způsobům a metodám, kterými se snažíme tohoto cíle dosáhnout, jaké jsou naše dosavadní zkušenosti a výsledky.

Czech abstract

V letním semestru prvního ročníku mají studující Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně povinný předmět Počítačová cvičení z matematiky. V rámci tohoto předmětu se snažíme studující motivovat k dalšímu studiu matematiky. Příspěvek se nejprve zabývá netradičními způsoby výuky v tomto předmětu a pak se podrobně věnuje různým způsobům a metodám, kterými se snažíme tohoto cíle dosáhnout, jaké jsou naše dosavadní zkušenosti a výsledky.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT105507,
 author="Marie {Polcerová}",
 title="Motivace studujících v Počítačových cvičeních z matematiky",
 annote="V letním semestru prvního ročníku mají studující Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně povinný předmět Počítačová cvičení z matematiky. V rámci tohoto předmětu se snažíme studující motivovat k dalšímu studiu matematiky. Příspěvek se nejprve zabývá netradičními způsoby výuky v tomto předmětu a pak se podrobně věnuje různým způsobům a metodám, kterými se snažíme tohoto cíle dosáhnout, jaké jsou naše dosavadní zkušenosti a výsledky.",
 address="MU Brno",
 booktitle="Sborník příspěvků z konference Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II.",
 chapter="105507",
 edition="první",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="MU Brno",
 year="2014",
 month="february",
 pages="97--106",
 publisher="MU Brno",
 type="conference paper"
}