Publication detail

Využití nových poznatků při předúpravě povrchu betonových konstrukcí vysokorychlostními vodními paprsky

BODNÁROVÁ, L. SITEK, L. FOLDYNA, J. KLICH, J.

Original Title

Využití nových poznatků při předúpravě povrchu betonových konstrukcí vysokorychlostními vodními paprsky

Czech Title

Využití nových poznatků při předúpravě povrchu betonových konstrukcí vysokorychlostními vodními paprsky

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá aplikací nových poznatků a trendů při generování vysokorychlostních vodních paprsků a jejich uplatnění při sanacích betonových konstrukcí nejen v laboratorních podmínkách ale i během praktického využití in-situ. Příspěvek zkoumá několik typů vodních paprsků s důrazem na sníženíe konomické náročnosti procesu sanace a úpravy sanovaného povrchu pro následnou aplikaci správkových materiálů.

Czech abstract

Článek se zabývá aplikací nových poznatků a trendů při generování vysokorychlostních vodních paprsků a jejich uplatnění při sanacích betonových konstrukcí nejen v laboratorních podmínkách ale i během praktického využití in-situ. Příspěvek zkoumá několik typů vodních paprsků s důrazem na sníženíe konomické náročnosti procesu sanace a úpravy sanovaného povrchu pro následnou aplikaci správkových materiálů.

Documents

BibTex


@article{BUT104433,
 author="Lenka {Bodnárová} and Libor {Sitek} and Josef {Foldyna} and Jiří {Klich}",
 title="Využití nových poznatků při předúpravě povrchu betonových konstrukcí vysokorychlostními vodními paprsky",
 annote="Článek se zabývá aplikací nových poznatků a trendů při generování vysokorychlostních vodních paprsků a jejich uplatnění při sanacích betonových konstrukcí nejen v laboratorních podmínkách ale i během praktického využití in-situ. Příspěvek zkoumá několik typů vodních paprsků s důrazem na sníženíe konomické náročnosti procesu sanace a úpravy sanovaného povrchu pro následnou aplikaci správkových materiálů.",
 address="Beton TKS, s.ro.",
 chapter="104433",
 institution="Beton TKS, s.ro.",
 number="2",
 volume="2013",
 year="2013",
 month="april",
 pages="66--71",
 publisher="Beton TKS, s.ro.",
 type="journal article - other"
}