Publication detail

Modelování vlivu tvaru membrány na proudění elektrolytu v palivovém článku

POSPÍŠIL, J. SKÁLA, Z.

Original Title

Modelování vlivu tvaru membrány na proudění elektrolytu v palivovém článku

Czech Title

Modelování vlivu tvaru membrány na proudění elektrolytu v palivovém článku

Language

cs

Original Abstract

Pro parametrickou studii byl vytvořen numerický model meziprostoru elektrod palivového článku protékaného elektrolytem KOH. Geometrie řešeného pracovního prostoru byla získána měřením na předané lamele palivového článku.

Czech abstract

Pro parametrickou studii byl vytvořen numerický model meziprostoru elektrod palivového článku protékaného elektrolytem KOH. Geometrie řešeného pracovního prostoru byla získána měřením na předané lamele palivového článku.

Documents

BibTex


@misc{BUT103920,
  author="Jiří {Pospíšil} and Zdeněk {Skála}",
  title="Modelování vlivu tvaru membrány na proudění elektrolytu v palivovém článku",
  annote="Pro parametrickou studii byl vytvořen numerický model meziprostoru elektrod palivového článku protékaného elektrolytem KOH. Geometrie řešeného pracovního prostoru byla získána měřením na předané lamele palivového článku.",
  address="VUT FSI EU",
  chapter="103920",
  institution="VUT FSI EU",
  year="2012",
  month="december",
  pages="1--11",
  publisher="VUT FSI EU"
}