Publication detail

Is ICA of fMRI data able to find haemodynamic fluctuations related to epilepsy without help of EEG?

SLAVÍČEK, T. LAMOŠ, M. MAREČEK, R. BRÁZDIL, M. MIKL, M. HAVLÍČEK, M. JAN, J.

Original Title

Is ICA of fMRI data able to find haemodynamic fluctuations related to epilepsy without help of EEG?

Czech Title

Je metoda ICA schopna odhalit hemodynamické fluktuace spojené s epilepsií bez pomoci EEG?

English Title

Is ICA of fMRI data able to find haemodynamic fluctuations related to epilepsy without help of EEG?

Type

abstract

Language

en

Original Abstract

Traditional approach to epilepsy localization using functional magnetic resonance imaging (fMRI) technique utilizes timings of spike EEG events in so called spike-informed general linear model. Simultaneous fMRI-EEG examination represents a challenging problem in terms of both technical equipment and signal processing. Main goals of our work were to show that haemodynamic changes related to epilepsy can be detected in the blood oxygen level dependent (BOLD) signal without using EEG, and to find optimal settings for the used independent component analysis (ICA) decomposition.

Czech abstract

Tradiční přístup pro lokalizaci epileptického ložiska pomocí funkční magnetické rezonance (fMRI) využívá časování epileptických událostí z EEG v takzvaném "spike-informed" obecném lineárním modelu. Simultánní fMRI-EEG vyšetření představuje náročný problém jak po stránce technického vybavení tak i následného zpracování signálu. Hlavní cíle naší práce byly prokázat, že hemodynamické změny spojené s epilepsií mohou být detekovány v BOLD signálu i bez použití EEG, a dále nalezení optimálního nastavení pro dekompozici metodou nezávislých komponent (ICA).

English abstract

Traditional approach to epilepsy localization using functional magnetic resonance imaging (fMRI) technique utilizes timings of spike EEG events in so called spike-informed general linear model. Simultaneous fMRI-EEG examination represents a challenging problem in terms of both technical equipment and signal processing. Main goals of our work were to show that haemodynamic changes related to epilepsy can be detected in the blood oxygen level dependent (BOLD) signal without using EEG, and to find optimal settings for the used independent component analysis (ICA) decomposition.

Keywords

ICA, fMRI, epilepsy, resection mask

Released

01.05.2014

Pages from

e28

Pages to

e28

Pages count

1

BibTex


@misc{BUT103787,
 author="Tomáš {Slavíček} and Martin {Lamoš} and Radek {Mareček} and Milan {Brázdil} and Michal {Mikl} and Martin {Havlíček} and Jiří {Jan}",
 title="Is ICA of fMRI data able to find haemodynamic fluctuations related to epilepsy without help of EEG?",
 annote="Traditional approach to epilepsy localization using functional magnetic resonance imaging (fMRI) technique utilizes timings of spike EEG events in so called spike-informed general linear model. Simultaneous fMRI-EEG examination represents a challenging problem in terms of both technical equipment and signal processing. Main goals of our work were to show that haemodynamic changes related to epilepsy can be detected in the blood oxygen level dependent (BOLD) signal without using EEG, and to find optimal settings for the used independent component analysis (ICA) decomposition.",
 chapter="103787",
 doi="10.1016/j.clinph.2013.12.049",
 howpublished="online",
 number="5",
 year="2014",
 month="may",
 pages="e28--e28",
 type="abstract"
}