Publication detail

Analysis of fundus images to support glaucoma diagnosis

ODSTRČILÍK, J. KOLÁŘ, R. JAN, J. MACKOVÁ, P.

Original Title

Analýza obrazových dat sítnice pro podporu diagnostiky glaukomu

Czech Title

Analýza obrazových dat sítnice pro podporu diagnostiky glaukomu

English Title

Analysis of fundus images to support glaucoma diagnosis

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek prezentuje výzkum v oblasti zpracování obrazových dat sítnice pro účely podpory diagnostiky galukomu. Navržená metoda využívá texturní analýzy vrstvy nervových vláken na snímcích sítnice

Czech abstract

Příspěvek prezentuje výzkum v oblasti zpracování obrazových dat sítnice pro účely podpory diagnostiky galukomu. Navržená metoda využívá texturní analýzy vrstvy nervových vláken na snímcích sítnice

English abstract

COntribution presents research in the are of fundus image processing for glaucoma diagnosis. The proposed method utilizes texture analysis for evaluation of the retinal nerve fiber layer in fundus images.

Keywords

glaucoma, retinal nerve fiber layer, fundus images, fundus camera, texture analysis

RIV year

2013

Released

20.11.2013

Publisher

Společnost elektrotechnického inženýrství

Location

Brno, ČR

ISBN

978-80-214-4814-8

Book

Nové směry v biomedicínském inženýrství

Edition

2013

Edition number

1

Pages from

81

Pages to

92

Pages count

12

BibTex


@inproceedings{BUT103760,
 author="Jan {Odstrčilík} and Radim {Kolář} and Jiří {Jan} and Pavlína {Macková}",
 title="Analýza obrazových dat sítnice pro podporu diagnostiky glaukomu",
 annote="Příspěvek prezentuje výzkum v oblasti zpracování obrazových dat sítnice pro účely podpory diagnostiky galukomu. Navržená metoda využívá texturní analýzy vrstvy nervových vláken na snímcích sítnice",
 address="Společnost elektrotechnického inženýrství",
 booktitle="Nové směry v biomedicínském inženýrství",
 chapter="103760",
 edition="2013",
 howpublished="print",
 institution="Společnost elektrotechnického inženýrství",
 year="2013",
 month="november",
 pages="81--92",
 publisher="Společnost elektrotechnického inženýrství",
 type="conference paper"
}