Publication detail

Výsledky sledování reologických a vybraných fyzikálně-mechanických vlastností cementových past a ztvrdlých betonů s portlandskýi cementy s vápencem a s portlandskými směsnými vápencovými cementy

BODNÁROVÁ, L. HELA, R. BROŽOVSKÝ, J. JAROLÍM, T. VÁLEK, J. DORAZILOVÁ, I.

Original Title

Výsledky sledování reologických a vybraných fyzikálně-mechanických vlastností cementových past a ztvrdlých betonů s portlandskýi cementy s vápencem a s portlandskými směsnými vápencovými cementy

Czech Title

Výsledky sledování reologických a vybraných fyzikálně-mechanických vlastností cementových past a ztvrdlých betonů s portlandskýi cementy s vápencem a s portlandskými směsnými vápencovými cementy

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek pokračuje ve sledování reologických vlastností cementových past zkoušených na rotačním viskozimetru a navazuje na dlouhodobé sledování fyzikálně-mechanických vlastností betonů s green cementy uloženými v jednotlivých agresivních prostředích.

Czech abstract

Příspěvek pokračuje ve sledování reologických vlastností cementových past zkoušených na rotačním viskozimetru a navazuje na dlouhodobé sledování fyzikálně-mechanických vlastností betonů s green cementy uloženými v jednotlivých agresivních prostředích.

Documents

BibTex


@article{BUT102709,
 author="Rudolf {Hela} and Lenka {Bodnárová} and Jaroslav {Válek} and Tomáš {Jarolím} and Jiří {Brožovský} and Irena {Dorazilová}",
 title="Výsledky sledování reologických a vybraných fyzikálně-mechanických vlastností cementových past a ztvrdlých betonů s portlandskýi cementy s vápencem a s portlandskými směsnými vápencovými cementy",
 annote="Příspěvek pokračuje ve sledování reologických vlastností cementových past zkoušených na rotačním viskozimetru a navazuje na dlouhodobé sledování fyzikálně-mechanických vlastností betonů s green cementy uloženými v jednotlivých agresivních prostředích.",
 address="KONSTRUKCE Media s.r.o.",
 chapter="102709",
 institution="KONSTRUKCE Media s.r.o.",
 number="10",
 volume="5",
 year="2013",
 month="october",
 pages="48--51",
 publisher="KONSTRUKCE Media s.r.o.",
 type="journal article - other"
}