Publication detail

Effect of region coordinates shifting on dynamic causal modelling results

LAMOŠ, M. KLÍMOVÁ, J. MIKL, M. JAN, J.

Original Title

Effect of region coordinates shifting on dynamic causal modelling results

Czech Title

Vliv posunu souřadnic na výsledky dynamického kauzálního modelování

English Title

Effect of region coordinates shifting on dynamic causal modelling results

Type

abstract

Language

en

Original Abstract

Dynamic Causal Modelling (DCM), as one of methods for effective brain connectivity analysis allows us making inferences about neural processes that underlie measured functional magnetic resonance imaging (fMRI) data. The main goal is to estimate parameters of the neuronal system model, whose outputs correspond most precisely to observed blood oxygenation level dependent (BOLD) response. As DCM is not exploratory technique, we have to define a hypothesis, which contains information about inputs, connections and brain regions. This contribution deals with the effect of region coordinates selection on the DCM results.

Czech abstract

DCM, jako jedna z metod pro hodnocení efektivní mozkové konektivity, umožňuje vyvozovat závěry o neurálních procesech podložených naměřenými daty z funkční magnetické rezonance. Hlavním cílem je odhadnout parametry modelu neuronálního systému, jehož výstupy co nejpřesněji odpovídají pozorované BOLD odezvě. Jelikož DCM není exploratorní technika, je nutné definovat hypotézu obsahující informace o vstupech, spojeních a mozkových oblastech. Tato práce se věnuje vlivu parametru nepřesné volby souřadnic jednotlivých mozkových oblastí na výsledky DCM.

English abstract

Dynamic Causal Modelling (DCM), as one of methods for effective brain connectivity analysis allows us making inferences about neural processes that underlie measured functional magnetic resonance imaging (fMRI) data. The main goal is to estimate parameters of the neuronal system model, whose outputs correspond most precisely to observed blood oxygenation level dependent (BOLD) response. As DCM is not exploratory technique, we have to define a hypothesis, which contains information about inputs, connections and brain regions. This contribution deals with the effect of region coordinates selection on the DCM results.

Keywords

BOLD, fMRI, DCM, simulations, Monte-Carlo, MATLAB

Released

05.12.2013

Pages count

1

BibTex


@misc{BUT102124,
  author="Martin {Lamoš} and Jana {Klímová} and Michal {Mikl} and Jiří {Jan}",
  title="Effect of region coordinates shifting on dynamic causal modelling results",
  annote="Dynamic Causal Modelling (DCM), as one of methods for effective brain connectivity analysis allows us making inferences about neural processes that underlie measured functional magnetic resonance imaging (fMRI) data. The main goal is to estimate parameters of the neuronal system model, whose outputs correspond most precisely to observed blood oxygenation level dependent (BOLD) response. As DCM is not exploratory technique, we have to define a hypothesis, which contains information about inputs, connections and brain regions. This contribution deals with the effect of region coordinates selection on the DCM results.",
  chapter="102124",
  howpublished="online",
  year="2013",
  month="december",
  type="abstract"
}