Publication detail

The influence of environment on the systems reliability 2/2

JIRGL, M. HAVLÍKOVÁ, M. BRADÁČ, Z.

Original Title

Vliv prostředí na poslehlivost systémů 2/2

Czech Title

Vliv prostředí na poslehlivost systémů 2/2

English Title

The influence of environment on the systems reliability 2/2

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Tento článek je druhou částí článku zabývajícího se vlivem prostředí na spolehlivost systémů. Na základě rozboru podmínek v letectví z první části článku je provedena spolehlivostní analýza jednoho z modulů ukazatele podélného vyvážení letounu - avionického vybavení letounu L-159 ALCA. Cílem tohoto článku je ukázat, do jaké míry se změní spolehlivostní parametry systému při uvažování leteckých podmínek oproti spolehlivostním parametrům získaným pro tzv. standardní podmínky, které se běžně při analýze spolehlivosti používají.

Czech abstract

Tento článek je druhou částí článku zabývajícího se vlivem prostředí na spolehlivost systémů. Na základě rozboru podmínek v letectví z první části článku je provedena spolehlivostní analýza jednoho z modulů ukazatele podélného vyvážení letounu - avionického vybavení letounu L-159 ALCA. Cílem tohoto článku je ukázat, do jaké míry se změní spolehlivostní parametry systému při uvažování leteckých podmínek oproti spolehlivostním parametrům získaným pro tzv. standardní podmínky, které se běžně při analýze spolehlivosti používají.

English abstract

This article is the second part of the article, which deals with an influence of environment on systems reliability. Based on description of operation conditions in aviation (in the first part of the article), the reliability analysis of one of the modules of pitch trim indicator – avionic equipment of L-159 ALCA, is made. The aim of this article is to show the dependence of reliability parameters of systems at operation conditions in aviation with the so-called standard condition reliability parameters used in common reliability analyses.

Keywords

system reliability, failure rate, aviation conditions

RIV year

2013

Released

30.08.2013

Publisher

VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE

Location

Praha

Pages from

1

Pages to

8

Pages count

8

URL

BibTex


@article{BUT101458,
 author="Miroslav {Jirgl} and Marie {Havlíková} and Zdeněk {Bradáč}",
 title="Vliv prostředí na poslehlivost systémů 2/2",
 annote="Tento článek je druhou částí článku zabývajícího se vlivem prostředí na spolehlivost systémů. Na základě rozboru podmínek v letectví z první části článku je provedena spolehlivostní analýza jednoho z modulů ukazatele podélného vyvážení letounu - avionického vybavení letounu L-159 ALCA. Cílem tohoto článku je ukázat, do jaké míry se změní spolehlivostní parametry systému při uvažování leteckých podmínek oproti spolehlivostním parametrům získaným pro tzv. standardní podmínky, které se běžně při analýze spolehlivosti používají.",
 address="VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE",
 chapter="101458",
 howpublished="online",
 institution="VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE",
 number="2",
 volume="6",
 year="2013",
 month="august",
 pages="1--8",
 publisher="VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE",
 type="journal article"
}