Publication detail

Noise Diagnostic Method of Experimental Cold Field-Emission Cathodes

SERGEEV, E. KNÁPEK, A. GRMELA, L. ŠIKULA, J.

Original Title

Noise Diagnostic Method of Experimental Cold Field-Emission Cathodes

Czech Title

Šumová diagnostická metoda pro experimentální autoemisní katody

English Title

Noise Diagnostic Method of Experimental Cold Field-Emission Cathodes

Type

abstract

Language

en

Original Abstract

Technological imperfections and impurities, which are caused mainly by experimental preparation of the composite cold field-emission cathodes, prove itself most likely as a source of superfluous current and redundant noise. The noise spectrum densities of the emission current along with the main sources of noise were characterized in previous paper. In this paper, it is dealt with the G-R component. It is supposed, that the generation-recombination noise results from the electron movement which takes place on the surface of the cathode. Presuming, that one part of electrons is being evaporated out of the cathode surface, the second part is being attracted and caught back on the surface. Considering these interactions between two reservoirs, a model of adsorption-desorption noise can be formulated on the basis of the Kolmogorov equation.

Czech abstract

Technologické nedostatky a nečistoty, které jsou způsobeny především experimentální přípravou kompozitních autoemisních katod, se nejčastěji projevují jako zdroj nadbytečného proudu a šumu. Výkonnová spektrální hustota emisního proudu byla, společně s dalšími zdroji šumu charakterizována v předchozím příspěvku. V tomto článku je řešena G-R složka. Předpokládá se, že generace-rekombinace šumu vyplývá z pohybu částic probíhajícího na povrchu katody. Za předpokladu, že jedna část elektronů se odpaří z povrchu katody, je druhá část je přitahována a zachycena zpět na povrchu. S ohledem na tyto interakce mezi dvěma rezervoáry je model adsorpce-desorpce šumu formulován za použití Kolmogorových rovnic.

English abstract

Technological imperfections and impurities, which are caused mainly by experimental preparation of the composite cold field-emission cathodes, prove itself most likely as a source of superfluous current and redundant noise. The noise spectrum densities of the emission current along with the main sources of noise were characterized in previous paper. In this paper, it is dealt with the G-R component. It is supposed, that the generation-recombination noise results from the electron movement which takes place on the surface of the cathode. Presuming, that one part of electrons is being evaporated out of the cathode surface, the second part is being attracted and caught back on the surface. Considering these interactions between two reservoirs, a model of adsorption-desorption noise can be formulated on the basis of the Kolmogorov equation.

Keywords

field emission, cathodes, noise diagnostics

Released

28.06.2013

Location

Montpellier

ISBN

978-1-4799-0670-3

Book

2013 22nd International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF), IEEE Catalog Number CFP1392N-USB

Pages from

Th-P-9

Pages to

Th-P-9

Pages count

1

BibTex


@misc{BUT101419,
  author="Evgeny {Sergeev} and Alexandr {Knápek} and Lubomír {Grmela} and Josef {Šikula}",
  title="Noise Diagnostic Method of Experimental Cold Field-Emission Cathodes",
  annote="Technological imperfections and impurities, which are caused mainly by experimental preparation of the composite cold field-emission cathodes, prove itself most likely as a source of superfluous current and redundant noise. The noise spectrum densities of the emission current along with the main sources of noise were characterized in previous paper. In this paper, it is dealt with the G-R component. It is supposed, that the generation-recombination noise results from the electron movement which takes place on the surface of the cathode. Presuming, that one part of electrons is being evaporated out of the cathode surface, the second part is being attracted and caught back on the surface. Considering these interactions between two reservoirs, a model of adsorption-desorption noise can be formulated on the basis of the Kolmogorov equation.",
  booktitle="2013 22nd International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF), IEEE Catalog Number CFP1392N-USB",
  chapter="101419",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2013",
  month="june",
  pages="Th-P-9--Th-P-9",
  type="abstract"
}