Publication detail

Selected methods of data processing in ultrasonography

JAN, J.

Original Title

Vybrané metody zpracování dat v ultrazvukové tomografii

Czech Title

Vybrané metody zpracování dat v ultrazvukové tomografii

English Title

Selected methods of data processing in ultrasonography

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Předmětem článkuje rozbor některých nových komplexních metod zpracování ultrasonografických signálů a obrazových dat. Okruhy: Zpracování 2D obrazových dat, Analýza obrazových dat, Algoritmy 3D ultrasonografie.

Czech abstract

Předmětem článkuje rozbor některých nových komplexních metod zpracování ultrasonografických signálů a obrazových dat. Okruhy: Zpracování 2D obrazových dat, Analýza obrazových dat, Algoritmy 3D ultrasonografie.

English abstract

The subject of the paper is presentation of some new complex methods of processing of ultrasonographic signals and image data. Areas: Processing of 2D image data, Analysis if image data, Algorithms in 3D ultrasonography.

Keywords

ultrasonography, image analysis, 3D imaging, image segmentation, image reconstruction

RIV year

2002

Released

20.09.2002

Publisher

ČVUT Praha

Location

Praha

Pages from

12

Pages to

12

Pages count

1

BibTex


@inproceedings{BUT10111,
 author="Jiří {Jan}",
 title="Vybrané metody zpracování dat v ultrazvukové tomografii",
 annote="Předmětem článkuje rozbor některých nových komplexních metod zpracování ultrasonografických signálů a obrazových dat. Okruhy: Zpracování 2D obrazových dat, Analýza obrazových dat, Algoritmy 3D ultrasonografie. 

",
 address="ČVUT Praha",
 booktitle="Inteligentní systémy ve zdravotní péči - sborník konference",
 chapter="10111",
 institution="ČVUT Praha",
 year="2002",
 month="september",
 pages="12",
 publisher="ČVUT Praha",
 type="conference paper"
}