Publication detail

Controlled Gain Current and Differential Voltage Amplifier and Study of Its Application in Simple Adjustable Oscillator

ŠOTNER, R. JEŘÁBEK, J. GÖTTHANS, T. PROKOP, R. DOSTÁL, T. VRBA, K.

Original Title

Controlled Gain Current and Differential Voltage Amplifier and Study of Its Application in Simple Adjustable Oscillator

Czech Title

Proudový a diferenční napěťový zesilovač s kontrolou proudového a napěťového zisku a studium jeho aplikace v jednoduchém řiditelném oscilátoru

English Title

Controlled Gain Current and Differential Voltage Amplifier and Study of Its Application in Simple Adjustable Oscillator

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Presented contribution of the paper deals with novel active element Controlled Gain Current and Differential Voltage Amplifier (CG-CDVA) and its implementation in a very simple adjustable oscillator. Explanation of principle of the active element is complemented by possible behavioral model based on commercially available active elements. Therefore we are able to establish measurement setup that is suitable for preliminary experimental purposes. The proposed oscillator was analyzed by common symbolic approaches and as well verified experimentally. Important results of typical analyses were discussed.

Czech abstract

Prezentovaný příspěvek se zabývá novým aktivním prvkem s názvem proudový a diferenční napěťový zesilovač s kontrolou proudového a napěťového zisku (CG-CDVA) a jeho implementací ve velmi jednoduchém řiditelném oscilátoru. Vysvětlení principu aktivního prvku je doplněno behaviorálním modelem založeným na komerčně dostupných součástkách. Proto jsme schopní sestavit měřící uspořádání, které je vhodné pro předběžné experimentální účely. Navržený oscilátor byl analyzován běžnými symbolickými přístupy a taktéž experimentálně a byly diskutovány důležité výsledky typických analýz.

English abstract

Presented contribution of the paper deals with novel active element Controlled Gain Current and Differential Voltage Amplifier (CG-CDVA) and its implementation in a very simple adjustable oscillator. Explanation of principle of the active element is complemented by possible behavioral model based on commercially available active elements. Therefore we are able to establish measurement setup that is suitable for preliminary experimental purposes. The proposed oscillator was analyzed by common symbolic approaches and as well verified experimentally. Important results of typical analyses were discussed.

Keywords

Adjustable oscillator, current gain control, electronic control, voltage gain control.

RIV year

2013

Released

02.07.2013

ISBN

978-1-4799-0403-7

Book

Proceedings of the 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2013)

Pages from

407

Pages to

411

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT100446,
  author="Roman {Šotner} and Jan {Jeřábek} and Tomáš {Götthans} and Roman {Prokop} and Tomáš {Dostál} and Kamil {Vrba}",
  title="Controlled Gain Current and Differential Voltage Amplifier and Study of Its Application in Simple Adjustable Oscillator",
  annote="Presented contribution of the paper deals with novel active element Controlled Gain Current and Differential Voltage Amplifier (CG-CDVA) and its implementation in a very simple adjustable oscillator. Explanation of principle of the active element is complemented by possible behavioral model based on commercially available active elements. Therefore we are able to establish measurement setup that is suitable for preliminary experimental purposes. The proposed oscillator was analyzed by common symbolic approaches and as well verified experimentally. Important results of typical analyses were discussed.",
  booktitle="Proceedings of the 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2013)",
  chapter="100446",
  howpublished="online",
  year="2013",
  month="july",
  pages="407--411",
  type="conference paper"
}