Publication detail

Slovní úlohy na extrémy funkce

POLCEROVÁ, M.

Original Title

Slovní úlohy na extrémy funkce

Czech Title

Slovní úlohy na extrémy funkce

Language

cs

Original Abstract

V letním semestru prvního ročníku mají studující Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně povinný předmět Počítačová cvičení z matematiky. V rámci tohoto předmětu dostávají individuálně zadávané dílčí úlohy a jednou z nich je i slovní úloha na globální extrémy reálné funkce jedné reálné proměnné. Příspěvek se zabývá nejen výběrem a generováním těchto úloh a problémy které přináší stále se zvyšující počet studujících, ale hlavně rozebírá nejčastější problémy a chyby, kterých se při řešení těchto úloh studující dopouštějí a jakých dosahují výsledků.

Czech abstract

V letním semestru prvního ročníku mají studující Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně povinný předmět Počítačová cvičení z matematiky. V rámci tohoto předmětu dostávají individuálně zadávané dílčí úlohy a jednou z nich je i slovní úloha na globální extrémy reálné funkce jedné reálné proměnné. Příspěvek se zabývá nejen výběrem a generováním těchto úloh a problémy které přináší stále se zvyšující počet studujících, ale hlavně rozebírá nejčastější problémy a chyby, kterých se při řešení těchto úloh studující dopouštějí a jakých dosahují výsledků.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT100217,
 author="Marie {Polcerová}",
 title="Slovní úlohy na extrémy funkce",
 annote="V letním semestru prvního ročníku mají studující Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně povinný předmět Počítačová cvičení z matematiky. V rámci tohoto předmětu dostávají individuálně zadávané dílčí úlohy a jednou z nich je i slovní úloha na globální extrémy reálné funkce jedné reálné proměnné. Příspěvek se zabývá nejen výběrem a generováním těchto úloh a problémy které přináší stále se zvyšující počet studujících, ale hlavně rozebírá nejčastější problémy a chyby, kterých se při řešení těchto úloh studující dopouštějí a jakých dosahují výsledků.",
 address="KMDG VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA",
 booktitle="Sborník z 22. semináře Moderní matematické metody v inženýrství - česko-polský seminář (3mi)",
 chapter="100217",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="KMDG VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA",
 year="2013",
 month="december",
 pages="113--117",
 publisher="KMDG VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA",
 type="conference paper"
}