Publication detail

Motivace studujících v Počítačových cvičeních z matematiky

POLCEROVÁ, M.

Original Title

Motivace studujících v Počítačových cvičeních z matematiky

Czech Title

Motivace studujících v Počítačových cvičeních z matematiky

Language

cs

Original Abstract

V letním semestru prvního ročníku mají studující Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně povinný předmět Počítačová cvičení z matematiky. V rámci tohoto předmětu se snažíme studující motivovat k dalšímu studiu matematiky. Příspěvek se nejprve zabývá netradičními způsoby výuky v tomto předmětu a pak se podrobně věnuje různým způsobům a metodám, kterými se snažíme tohoto cíle dosáhnout, jaké jsou naše dosavadní zkušenosti a výsledky.

Czech abstract

V letním semestru prvního ročníku mají studující Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně povinný předmět Počítačová cvičení z matematiky. V rámci tohoto předmětu se snažíme studující motivovat k dalšímu studiu matematiky. Příspěvek se nejprve zabývá netradičními způsoby výuky v tomto předmětu a pak se podrobně věnuje různým způsobům a metodám, kterými se snažíme tohoto cíle dosáhnout, jaké jsou naše dosavadní zkušenosti a výsledky.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT100216,
 author="Marie {Polcerová}",
 title="Motivace studujících v Počítačových cvičeních z matematiky",
 annote="V letním semestru prvního ročníku mají studující Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně povinný předmět Počítačová cvičení z matematiky. V rámci tohoto předmětu se snažíme studující motivovat k dalšímu studiu matematiky. Příspěvek se nejprve zabývá netradičními způsoby výuky v tomto předmětu a pak se podrobně věnuje různým způsobům a metodám, kterými se snažíme tohoto cíle dosáhnout, jaké jsou naše dosavadní zkušenosti a výsledky.",
 address="Pedagogická fakulta MU Brno",
 booktitle="Sborník abstraktů příspěvků z konference Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II",
 chapter="100216",
 edition="první",
 howpublished="print",
 institution="Pedagogická fakulta MU Brno",
 year="2013",
 month="june",
 pages="30--30",
 publisher="Pedagogická fakulta MU Brno",
 type="conference paper"
}