Publication detail

Aplikace technik založených na focus group a skupinové diskuzi při výzkumu vnímání vztahu image a úspěchu podniku: potenciál a limity využití

Original Title

Aplikace technik založených na focus group a skupinové diskuzi při výzkumu vnímání vztahu image a úspěchu podniku: potenciál a limity využití

Czech Title

Aplikace technik založených na focus group a skupinové diskuzi při výzkumu vnímání vztahu image a úspěchu podniku: potenciál a limity využití

Language

cs

Original Abstract

Metody kvalitativního výzkumu jsou obecně považovány za méně vhodné pro výzkumy, jejichž výsledky mají být zobecněny. Při hledání nových východisek a zkoumání obtížně kvantifikovatelných jevů je však využití těchto metod jednoznačně odůvodnitelné. Předkládaný příspěvek nastiňuje použití kvalitativního přístupu účelového skupinového rozhovoru založeného na technikách vycházejících z focus group a skupinové diskuze při výzkumu zaměřeném na image podniku ve vztahu k jeho úspěchu v tržním prostředí.

Czech abstract

Metody kvalitativního výzkumu jsou obecně považovány za méně vhodné pro výzkumy, jejichž výsledky mají být zobecněny. Při hledání nových východisek a zkoumání obtížně kvantifikovatelných jevů je však využití těchto metod jednoznačně odůvodnitelné. Předkládaný příspěvek nastiňuje použití kvalitativního přístupu účelového skupinového rozhovoru založeného na technikách vycházejících z focus group a skupinové diskuze při výzkumu zaměřeném na image podniku ve vztahu k jeho úspěchu v tržním prostředí.

BibTex


@inproceedings{BUT100133,
  author="Robert {Zich} and Jitka {Veselá}",
  title="Aplikace technik založených na focus group a skupinové diskuzi při výzkumu vnímání vztahu image a úspěchu podniku: potenciál a limity využití",
  annote="Metody kvalitativního výzkumu jsou obecně považovány za méně vhodné pro výzkumy, jejichž výsledky mají být zobecněny. Při hledání nových východisek a zkoumání obtížně kvantifikovatelných jevů je však využití těchto metod jednoznačně odůvodnitelné. Předkládaný příspěvek nastiňuje použití kvalitativního přístupu účelového skupinového rozhovoru založeného na technikách vycházejících z focus group a skupinové diskuze při výzkumu zaměřeném na image podniku ve vztahu k jeho úspěchu v tržním prostředí.",
  booktitle="Moderní problémy ekonomiky, podnikání a management: teorie a praxe.",
  chapter="100133",
  howpublished="online",
  year="2013",
  month="february",
  pages="221--229",
  type="conference paper"
}